Arbetslösheten minskade i november

20.12.2016

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av november sammanlagt 328 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 13 600 färre än ett år tidigare. Från föregående månad minskade antalet arbetslösa arbetssökande med 400. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Antalet långtidsarbetslösa, dvs. personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 121 500, vilket är 7 100 fler än ett år tidigare. Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 2 800 färre än i november i fjol, dvs. sammanlagt 40 100.

Till arbets- och näringsbyråerna anmäldes under november 38 700 nya lediga jobb, dvs. 5 500 fler än i november i fjol. Allt som allt fanns det i november 69 000 lediga jobb vid arbets- och näringsbyråerna, vilket är 8 800 fler än för ett år sedan.

I slutet av november fanns det i hela landet uppskattningsvis 31 600 permitterade, vilket är 4 200 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i november 11 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 67,7 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än i november i fjol. Arbetslöshetsgraden var 8,1 procent, dvs. 0,1 procentenheter lägre än ett år tidigare.