De regionala sysselsättningsförsöken avslutades i slutet av år 2018

4.1.2019

Lagen om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster trädde i kraft 1.8.2017. Lagen var tidsbegränsad. Den upphörde att vara i kraft 31.12.2018 och samtidigt upphörde de regionala sysselsättningsförsöken.

Kommuner som deltog i försöket finns uppräknade på följande på webbsida:

Regionala sysselsättningsförsök och arbetsförmedlingens pilotprojekt

Alla kunder som deltagit i försöken hänvisas att bli kunder hos arbets- och näringsbyråerna i slutet av 2018. Kundernas servicenivå förblir oförändrad.

Du kan sköta dina ärenden med oss på webben, via telefon, per e-post eller personligen. Om du vill sköta dina ärenden personligen ska du beställa tid för det. Ifall du önskar kan du komma överens om kontakt via distansförbindelse med en sakkunnig vid TE-byrån.

Så sköter du ärenden med oss

webbtjänsten Mina e-tjänster

Telefonservice för personkunder 

Lokala TE-tjänster

Mer info

Kunderna inom de regionala sysselsättningsförsöken hänvisas till TE-byråerna, ANM:s meddelande 11.12.2018, tem.fi