Regionala sysselsättningsförsök och arbetsförmedlingens pilotprojekt

Regionala sysselsättningsförsök

*******

De regionala sysselsättningsförsöken har avslutats i slutet av år 2018

Mer info:

De regionala sysselsättningsförsöken avslutades i slutet av år 2018

*******

De regionala sysselsättningsförsöken baserar sig på regeringens spetsprojekt och är försök där kommunerna inom vissa områden erbjuder offentliga arbetskrafts- och företagstjänster till kunderna inom målgruppen. Inom två försöksområden prövas även en tjänst vid namn arbetslivsförsök i stället för rehabiliterande arbetsverksamhet. Försökslagen trädde i kraft 1 augusti 2017 och gäller fram till slutet av 2018.

Efter årsskiftet bör ansökan om ersättning för rese- och logikostnader (kok611) eller ansökan om utbetalning av stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen (kok686) skickas till TE-byråerna och inte längre till kommunerna.  Ansökan om arbetslivsprövning (kok101) skickas direkt till utbetalningsenheten vid UF-centret.

Utbetalningsenheten vid UF-centret

De kommuner som deltar i försöket ansvarar enligt försöklagen för följande saker inom sitt område:

  • erbjudandet av offentliga arbetskrafts- och företagstjänster för kundmålgruppen i försöket,
  • styrningen av kunderna till tjänsterna och handledningen under hela serviceprocessen,
  • erbjudandet av en sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen,
  • aktiveringsplaneringen samt
  • integrationen.

Under försöken utvecklas tjänster som stöder sysselsättningen som erbjuds de arbetslösa och verksamhetsmodeller för produktionen av tjänsterna. Försöken stöder övergången till landskapsmodellen genom att bereda överföringen av ansvaret för att arrangera arbetskrafts- och företagstjänsterna till landskapen. Med hjälp av försöken strävar vi efter att stöda utvecklingen av sysselsättningstjänster.

Fem försöksområden med 23 kommuner deltar i försöket.

Mer information om försöken, deras målgrupper och anvisningar för hur du uträttar dina ärenden under försöken hittar du via områdets arbets- och näringsbyrås webbplats (på finska):

Björneborg i Satakunta
Nådendal, Pemar, Reso och Åbo i Egentliga Finland
Kangasala, Lembois, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pungalaitio, Sastamala, Tammerfors, Vesilax och Ylöjärvi i Birkaland.
Kuopio, Siilinjärvi och Tuusniemi i Norra Savolax
Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi, Sodankylä och Torneå i Lappland.

Den rehabiliterande arbetsverksamheten ersätts i Björneborg, Kuopio, Siilinjärvi och Tuusniemi med arbetslivsförsök som stöder sysselsättningen.

  • Arbetslivsförsök som utvecklar arbetslivsfärdigheterna ordnas i de nämnda försöksområdena för alla arbetslösa som omfattas av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.
  • Målet är att pröva på en tjänst som även passar de arbetslösa personer som idag faller utanför de offentliga arbetskraftstjänsterna på grund av sociala eller hälsoproblem.

Som stöd för verkställandet av alla försök inleddes i april 2017 en utvärderings- och verksamhetsundersökning (kallad TEAS-undersökningen) som stöds av Statsrådet och som varar till slutet av november 2018. Det är tänkt att via undersökningen identifiera verksamhetsmodeller som, tjänster och produktionssätt som tas i bruk under försöken och som kan utnyttjas i landskapsmodellen. Undersökningen genomförs av Demos Helsinki (Demos ry), MDI och Common Dialogues (Nommoc Seugolaid osk).  

Arbetsförmedlingens pilotprojekt

Köptjänstpilotprojekten för arbetsförmedlings- och företagstjänsterna inleddes våren 2016. Pilotprojekten är sammanlagt tretton till antalet och sju av dem är resultatbaserade köptjänstpilotprojekt för arbetsförmedlingen. Dessutom har flera pilotprojekt inletts som en del av genomförandet av tillväxtföretagens sysselsättningsprogram hösten 2016 och våren 2017.

Mer information om pilotprojekten