Så sköter du ärenden med oss

Du kan sköta dina ärenden med oss på webben, per telefon och genom att besöka arbets- och näringsbyrån. För mötet med en sakkunnig och eventuella intervjuer reserveras en tid för dig.

Arbetsgivar- och företagskund, på din lokala arbets- och näringsbyrås webbplats hittar du anvisningar för hur du sköter dina ärenden:

Lokala arbets- och näringstjänster

Ny arbetssökande:

Bekanta dig med avsnittet Kund hos arbets- och näringstjänsterna

Ärenden som gäller din jobbsökning uträttar du lätt på följande sätt.

På webben

 • Inleder du din jobbsökning och kan kontrollerar att din jobbsökning är i kraft
 • Anmäler du dig som arbetslös arbetssökande
 • Svarar på frågor för att bedöma ditt servicebehov
 • Utarbetar en sysselsättningsplan i samarbete med arbets- och näringsbyrån och informerar om att planen fullföljs
 • Kan du kontrollera om du har halvfärdiga ärenden och uppgifter. Utför givna uppgifter inom utsatt tid.
 • Meddelar du om det sker förändringar i din jobbsökning: du blir arbetslös, du blir permitterad, du får förkortad arbetsvecka, du börjar arbeta eller studera, du inleder moderskapsledighet eller annan familjeledighet, du startar företagsverksamhet, du ska börja fullgöra värnplikt eller civiltjänst, du reser till annat EU-/EES-land eller Schweiz för att söka arbete, du blir sjukledig eller börjar avtjäna frihetsstraff.
 • Håller du dina kontaktuppgifter uppdaterade.

Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder, ett mobilcertifikat som du får av din telefonoperatör eller med ditt elektroniska identitetskort.

Per telefon

 • När arbets- och näringstjänsterna ringer dig, har detta oftast avtalats med dig i förväg. Telefonsamtalet kommer från ett nummer som börjar på 0295.
 • Ring till telefonservicen när du behöver hjälp med att sköta dina ärenden hos arbets- och näringstjänsterna, med sysselsättningsrelaterade frågor och med att använda webbtjänsterna.
  TE-telefonservice

På arbets- och näringsbyrån

 • Du behöver besöka arbets- och näringsbyrån allt mer sällan. Du avtalar ofta om besöket i förväg och det bokas tid för ett samtal
 • Du kan besöka arbets- och näringsbyrån utan tidsbokning till exempel i följande situationer:
  - Du vill använda en självbetjäningsterminal.
  - Du vill träffa arbetsgivare vid rekryteringsevenemang.
  - Du inleder din jobbsökning, om du av någon anledning inte kan göra det på webben.
 • Arbets- och näringsbyråerna har öppet vardagar kl. 9–16. Vissa av arbets- och näringsbyråernas verksamhetsställen kan ha öppet bara några dagar i veckan eller vid andra tidpunkter. Kolla hur TE-byråns verksamhetsställen inom din egna region har öppet:
  Lokala arbets- och näringstjänster
 • När du besöker TE-byrån, ta med legitimation: körkort, fotoförsett FPA-kort eller pass.

På samservicekontor

 • Utöver arbets- och näringstjänsternas verksamhetsställen kan du uträtta ärenden på samservicekontor. Där kan du använda våra webbtjänster och får instruktioner om hur de används.
 • Kolla på din egna TE-byrås webbplats var närmaste samservicekontor finns:
  Kontaktuppgifter

Per post

 • Du kan skicka handlingar som vi behöver per post, när vi utreder ditt ärende.
 • Kontrollera postadressen för TE-byrån inom din egen region:
  Lokala arbets- och näringstjänster

Per e-post

 • Kundrelationen till Arbets- och näringsbyrån är sekretessbelagd information. Därför svarar vi med e-post endast på frågor av allmän natur. 
 • Vid behov kan arbets- och näringsbyrån svara med skyddad e-post på frågor som gäller kundrelationen.

 

 

Köa inte i onödan. Sköt ditt ärende på webben!