Så sköter du ärenden med oss

TE-tjänster för personkunder i coronasituationen

TE-tjänster för företagare och arbetsgivare i coronasituationen

************************

Personkund

du kan sköta dina ärenden med oss på webben, per telefon och genom att besöka arbets- och näringsbyrån. För mötet med en sakkunnig och eventuella intervjuer reserveras en tid för dig.

Anvisningar om hur du inleder din jobbsökning

Arbetsgivar- och företagskund

på din lokala arbets- och näringsbyrås webbplats hittar du anvisningar för hur du sköter dina ärenden:

Lokala arbets- och näringstjänster

På den här videon visar vi hur du anmäler dig som arbetssökande i Mina e-tjänster

Presentationsvideon E-tjänster för företag och arbetsgivare (på finska) YouTube 2:16 min.

På webben

I e-tjänsten Mina e-tjänster inleder du din jobbsökning och kan kontrollerar att din jobbsökning är i kraft.

  • Anmäler du dig som arbetslös arbetssökande
  • Svarar på frågor för att bedöma ditt servicebehov
  • Utarbetar en sysselsättningsplan i samarbete med arbets- och näringsbyrån och informerar om att planen fullföljs
  • Kan du kontrollera om du har halvfärdiga ärenden och uppgifter. Utför givna uppgifter inom utsatt tid.
  • Håller du dina kontaktuppgifter uppdaterade.
  • Meddelar du om det sker förändringar i din jobbsökning: du blir arbetslös, du blir permitterad, du får förkortad arbetsvecka, du börjar arbeta eller studera, du inleder moderskapsledighet eller annan familjeledighet, du startar företagsverksamhet, du ska börja fullgöra beväringstjänst/civiltjänst eller du reser till annat EU-/EES-land eller Schweiz för att söka arbete, du blir sjukledig eller börjar avtjäna frihetsstraff.

Logga in i Mina e-tjänster med dina nätbankskoder, ett mobilcertifikat som du får av din telefonoperatör eller med ditt elektroniska identitetskort.

Mina e-tjänster

Per telefon

När arbets- och näringstjänsterna ringer dig, har detta oftast avtalats med dig i förväg. Telefonsamtalet kommer från ett nummer som börjar på 0295.

Ring till telefonservicen när du behöver hjälp med att använda webbtjänsterna eller information om TE-tjänsterna.
TE-telefonservice

På arbets- och näringsbyrån

Du behöver besöka arbets- och näringsbyrån allt mer sällan. Du avtalar ofta om besöket i förväg och det reserveras tid för ett samtal

Du kan besöka arbets- och näringsbyrån utan tidsbokning till exempel i följande situationer:

  • Du vill använda en självbetjäningsterminal.
  • Du vill träffa arbetsgivare vid rekryteringsevenemang.
  • Du inleder din jobbsökning, om du av någon anledning inte kan göra det på webben.

När du besöker TE-byrån, ta med legitimation: körkort, identitetskort beviljat av polisen, fotoförsett FPA-kort eller pass.

Arbets- och näringsbyråerna har öppet vardagar kl. 9–16. Vissa av arbets- och näringsbyråernas verksamhetsställen kan ha öppet bara några dagar i veckan eller vid andra tidpunkter. Kolla hur TE-byråns verksamhetsställen inom din egna region har öppet:
Lokala arbets- och näringstjänster

På samservicekontor

Utöver arbets- och näringstjänsternas verksamhetsställen kan du uträtta ärenden på samservicekontor. Där kan du använda våra webbtjänster och får instruktioner om hur de används.

Kolla på din egna TE-byrås webbplats var närmaste samservicekontor finns:
Kontaktuppgifter

Per post

Du kan skicka handlingar som vi behöver per post, när vi utreder ditt ärende.

Kontrollera postadressen för TE-byrån inom din egen region:
Lokala arbets- och näringstjänster

Per e-post

Kundrelationen till arbets- och näringsbyrån är sekretessbelagd information. Därför svarar vi med e-post endast på frågor av allmän natur. Vid behov kan arbets- och näringsbyrån svara med skyddad e-post på frågor som gäller kundrelationen.

Mina e-tjänster

https://turvaposti.te-toimisto.fi (skyddad e-post)

 

 

Köa inte i onödan. Sköt ditt ärende på webben!