Kontaktuppgifter

Arbets- och näringsbyråerna

Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter

Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Tavastland, Birkaland, Sydöstra Finland, Södra Savolax, Norra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten, Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland

För utbudet av arbets- och näringstjänster ansvarar 15 regionala arbets- och näringsbyråer (TE-byråer) som har ca 120 verksamhetsställen. Byråerna informerar om kontaktuppgifter, öppettider och lokala tjänster på sina egna webbsidor.

Lokala arbets- och näringstjänster (TE-byråernas webbplats)

Ålands arbetskrafts- och studieservicemyndighet, AMS

Telefonservice

Via TE-tjänsternas telefonservice får du information, vägledning och rådgivning om samtliga TE-tjänster samt stöd i användandet av webbtjänsterna. 

TE-telefonservice

E-tjänster

I många fall sköter du dina ärenden snabbast och enklast på webben. Börja med att logga dig in genom att klicka på E-tjänster knappen till höger.

På webbtjänsten Mina e-tjänster som är avsedd för personkunder kan du bl.a. anmäla dig som arbetssökande, ändra dina kontaktuppgifter, skicka din redogörelse, anmäla inledande av jobb, utbildning eller beväringstjänst/civiltjänst och anmäla sjukledighet samt moderskapsledighet.

På webbtjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare kan du bl.a. lämna en platsannons, skicka en kontaktbegäran eller ansökan om lönesubvention.

Frågor

Hittar du inte den information du behöver på vår webbplats eller vill du ha svar på en fråga? Kolla då sidan med Vanliga frågor, det kan vara att du hittar svaret där.

Vanliga frågor

Respons

Med blanketten kan du ge respons om verksamheten och servicen vid din arbets- och näringsbyrå samt hur väl webbtjänsten fungerar. Av datasäkerhetsskäl ska konfidentiella uppgifter, t.ex. personbeteckning, inte skickas.

Respons

Övriga kontaktuppgifter

Arbets- och näringsministeriet

Närings-, trafik- och miljöcentralerna

Servicecentren för arbetskraften

Byråer som handlägger tillstånds- och registreringsärenden

Kundservice inom betalningsområdena

NTM-centralernas och arbets- och TE-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA-centret)

Ärendeblankett för myndigheter (på finska)

Ärendeblankett med vilken du kan skicka elektroniska dokument som bifogade filer till arbets- och näringsbyråerna för officiell ärendehantering. Myndigheter, som kan använda denna tjänst, hittas i blankettens "Lähettävä viranomainen" ("Sändande myndighet") -meny.