Material och blanketter

Blanketter

TE-byråns tjänster, servicekanaler och blanketter på webbplatsen Suomi.fi

på finska 

på svenska

Broschyrer

Bli en bättre jobbsökare på webben! - JoBitti – jobbsökartjänster på webben
pdf, 498 kb (3/2017)

TE-tjänster för företag och arbetsgivare
pdf, 573 kb (1/2019)

Stig in i arbetslivet
pdf, 942 kb (1/2019)

Jobba i Finland: Guide för arbetstagare och företagare som är intresserade av Finland
pdf, 1031 kb (11/2014)

Utkomstskydd för arbetslösa 
pdf, 346 kb (1/2019)

Alterneringsledighet
pdf, 344 kb (1/2017)

TE-byrån stöder dig vid omställningar
pdf, 329 kb (1/2019)

Publikationer

TE-tjänsters yrkesbeteckningar och -beskrivningar (ISCO)
pdf, 449 kb

Yrkesklassificering (2005)
pdf, 1,06 Mt

Videor med svensk textning


Arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
YouTube, 1:28 min. (textning på svenska)

Arbetssökandens rättigheter och skyldigheter
You Tube,1:59 min. (textning på svenska)

TE-tjänster för företag och arbetsgivare, allmän presentation 
YouTube, 1:33 min. (textning på svenska) 

TE-tjänster för företag och arbetsgivare, webbtjänsten E-tjänster för företag och arbetsgivare
YouTube, 1:33 min. (textning på svenska)

Videor på finska

Ammatinvalinta (Yrkesval)
You Tube, 0:38 min.

Koulutusneuvonta (Utbildningsrådgivning)
You Tube, 0:49 min.

Työnhaku (Jobbsökning)
You Tube, 1:14 min.

Työttömyys (Arbetslöshet)
You Tube, 1:21 min.

Yrittäjyys (Företagande)
You Tube, 0:47 min.

TE-Palvelut Abi-Emilia (TE-tjänster Abi-Emilia)
YouTube, 6:30 min.