Övriga arbetsplatssidor

Läroinrättningars sidor

Dagstidningarnas rekryteringssidor

  • Platsannonser som publicerats i följande tidningar: Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Etelä-Saimaa, Hämeen Sanomat och Kymen Sanomat, vägledning i karriärplanering www.oikotie.fi

Övriga rekryteringssidor

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationers sidor

Länklistor till platssidor

  • Lista med länkar till arbetsplatsinformation både i Finland och utomlands. Webbplatsen upprätthålls av Tavastehus stadsbibliotek. www.makupalat.fi

Övriga sökmotorer för platssökning

 

Tillbaka