Personal- och entreprenörskapsutbildningar samt träningar

Tillsammans med TE-tjänsterna kan du utbilda dig själv eller erbjuda dina arbetstagare utbildning.

På den här sidan har vi gjort upp en lista över utbildningar och träningar som TE-tjänsterna kan arrangera tillsammans med dig.

Utbildning av nya eller nuvarande arbetstagare

 • RekryteringsUtbildning är ett bra alternativ om du som arbetsgivare inte hittar kompetenta medarbetare eller om det råder brist på nyutexaminerade personer. Det är utbildning som skräddarsys enligt dina behov och förverkligas sedan tillsammans med TE-tjänsterna.
  RekryteringsUtbildning
 • PrecisionsUtbildning är skräddarsydd grund- eller tilläggsutbildning utifrån företagets och personalens behov. Syftet är att de som deltagit i utbildningen fortsätter att vara anställda av samma arbetsgivare.
  PrecisionsUtbildning
 • Genom OmställningsUtbildning kan företaget ta ansvar för sina anställdas framtid när arbetet tar slut och företaget säger upp anställda av produktionsorsaker eller ekonomiska orsaker.Utbildningen lämpar sig också för situationer där anställda permitteras tills vidare och det är osäkert om de kan återvända till sitt gamla jobb.
  OmställningsUtbildning
 • Om du behöver ny arbetskraft lönar det sig för dig att kolla pågående arbetskraftsutbildning. Bland deltagarna kan du hitta de arbetstagare du behöver. Det är också möjligt att avlägga olika tillståndskort och skaffa sig en viss kompetens via TE-tjänsternas arbetskraftsutbildning. Om du önskar anställa en arbetstagare som saknar något tillstånds- eller kompetenskort lönar det sig för dig att vara i kontakt med TE-tjänsterna i din region och höra dig för om möjligheterna att avlägga ett kort eller en viss kompetens.
  Pågående arbetskraftsutbildning
  Lokala TE-tjänster
 • Genom läroavtalsutbildning får du en arbetstagare som samtidigt avlägger yrkesexamen eller delar av examen.
  Utbilda med läroavtal
  Läroavtalsutbildning
 • Ytterligare info om utbildningar hittar du också på sidan Personalutveckling och omställningar
  Personalutveckling och omställningar

Utbilda dig till företagare

Du kan också utbilda dig till företagare på olika sätt.
Utbilda dig till företagare

Stöd och träning för en internationell arbetsgemenskap

 • TE-byråerna erbjuder också avgiftsbelagda stödtjänster för företag som har en internationell arbetsgemenskap. Exempel på dessa är t.ex. Internationell arbetsgemenskap –träning för företag som har olika nationaliteter i sin personal.
 • Arbetsplatsfinska och Arbetsplatssvenska -utbildningarna ökar utländska arbetstagares färdigheter att arbeta på finska eller svenska i sitt eget yrke.
  Utveckling av en internationell arbetsgemenskap
 • Utbildning i avreselandet är utbildning i finska språket och den finska kulturen, som börjar redan i hemlandet för arbetstagaren som ska rekryteras.
 • Via EURES-tjänsten är det möjligt att testa yrkesskickligheten hos den som rekryteras redan i personens hemland.
  Stöd för rekrytering från Europa

Olika sätt att anställa en arbetstagare

 • Lönesubvention är ett utmärkt sätt att anställa en arbetstagare då den nya arbetstagaren är arbetslös och personen har brister i sina yrkeskunskaper. Även om lönesubventionen beviljas och betalas ut till arbetsgivaren utgår beviljandet av stödet alltid från den arbetslösa arbetssökandens behov av service. 
  Lönesubvention 
 • Arbetsprövning är som namnet säger prövning på en arbetsplats, där en potentiell arbetstagare bekantar sig med yrken och arbetsmiljön i praktiken. Arbetsprövningen är inget anställningsförhållande, men leder eventuellt till det. 
  Erbjud en möjlighet till arbetsprövning

Ytterligare info

Mer info även från Utbildningsrådgivningens telefonservice
Telefontjänst för arbetsgivar- och företagskunder

Tillbaka