null Digitaalisten TE-palvelujen uudistaminen lausuntokierrokselle

Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt lausunnoille hallituksen esitysluonnoksen, jolla luodaan säädösperusta uudelle TE-palvelujen digitaaliselle palvelualustalle. Uusi palvelualusta parantaisi työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaantoa sekä tehostaisi työnvälitystä.

Uudistuksen tavoitteena ovat asiakaslähtöiset ja käyttäjäystävälliset digitaaliset TE-asiointipalvelut. Uusilla digitaalisilla TE-viranomaispalveluilla korvattaisiin nykyisin virkailijoilla käytössä oleva TE-toimistojen asiakastietojärjestelmä sekä työnantaja- ja työnhakija-asiakkaiden asiointipalvelut (Oma Asiointi).

Esityksen mukaan sekä asiakkaan että virkailijan asiointipalvelut löytyisivät jatkossa Työmarkkinatori-palvelualustalta.

Esitysluonnos liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 2.5.2022.

 Lue lisää