null Hakuajan pidennys: Kunnat kehittämään työllistämisen kytkemistä hankintoihin

18.1.2021

Kahdeksan TE-toimistoa on avannut uudelleen kunnille suunnatun hankehaun. Kyseessä on työllisyyspoliittisen avustuksen haku hankinnoilla työllistämisen vauhdittamiseen kunnissa.

Hankehaun ovat avanneet uudelleen

  • Uudenmaan TE-toimisto
  • Satakunnan TE-toimisto
  • Pohjois-Savon TE-toimisto
  • Pohjois-Karjalan TE-toimisto
  • Keski-Suomen TE-toimisto
  • Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto
  • Kainuun TE-toimisto
  • Lapin TE-toimisto

Joulukuussa 2020 järjestetyssä hankehaussa hanke-esityksiä ei saatu riittävästi, mikä osaltaan johtui haun ajankohdasta ja mahdollisesti lyhyestä valmisteluajasta.

Hankehaussa 1.12.2020 - 31.12.2020 saatujen hankehakemusten käsittely:
TE-toimistolle määräajassa toimitetut hakemukset otetaan käsittelyyn ilman erillistä hakijan ilmoitusta. Hakemuksia voi täydentää 26.2.2021 saakka, mutta aikomuksesta täydentää hakemusta tulee ilmoittaa TE-toimiston yhdyshenkilölle mahdollisimman pian.