null Hallitus esittää jatkoa yrittäjän työmarkkinatukeen

Yrittäjät ovat voineet saada työmarkkinatukea koronaviruspandemian takia. Oikeus on perustunut työttömyysturvalain väliaikaiseen muutokseen, joka on nykyisellään voimassa maaliskuun loppuun asti. Hallitus antoi eduskunnalle 18.2.2021 esityksen, jolla yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen jatkettaisiin 30.6.2021 asti. Tarkoituksena on turvata yrittäjien toimeentuloa pandemian jatkuessa.

Millä edellytyksillä yrittäjä voi saada työmarkkinatukea?

Työmarkkinatuki on yksi työttömyysetuuden muoto. Yrittäjä voi saada väliaikaisen muutoksen perusteella työmarkkinatukea, jos

  • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta. 

Väliaikaisen muutoksen perusteella maksettavan työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Jatkoa myös muille työttömyysturvan koronajoustoille

Yrittäjien työmarkkinatuen lisäksi hallitus esittää jatkoa työttömyysturvan suojaosan korotukselle ja muille työttömyysturvan poikkeussäännöksille.

Hallituksen esitykset liittyvät valtion vuoden 2021 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen. Esitykset käsitellään eduskunnassa lisätalousarvioesityksen yhteydessä.

Lue lisää