null Hallitus esittää kuntakokeilulakiin lisäyksiä

Työllisyyden kuntakokeilut käynnistyivät 1.3.2021. Lähes 230 000 TE-toimistojen asiakasta siirtyi kuntakokeilujen asiakkaiksi.

Lakiin oltaisiin nyt lisäämässä esimerkiksi säännökset, jotka mahdollistavat asiakkaan siirtämisen kokeilukunnasta TE-toimistoon tai toiseen kokeilukuntaan. Lakiin lisättäisiin myös säännökset työttömyysturvatehtävien laajemmaksi siirtämiseksi TE-toimistoilta kokeilukunnille.

– Nyt esitetyillä lakimuutoksilla selkeytetään tiettyjä kuntakokeiluja koskevia säännöksiä. Erityisesti esityksellä edistetään työttömyysturva-asioiden käsittelyn viivytyksettömyyttä ja sujuvuutta sekä mahdollistetaan se, että asiakkaan olosuhteiden muuttuminen voidaan huomioida kokeilun aikana, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Muutosten olisi tarkoitus tulla pääosin voimaan 1.6.2021. Työttömyysturvatehtävien siirtoa koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 2.10.2021, jotta tarvittavat tietojärjestelmämuutokset saadaan tehtyä.

Lue lisää