null Hallitus esittää lakimuutosta lausuntojen antamiseen

värikkäitä post it lappuja muistitaululla

Työ- ja elinkeinoministeriö on selvittänyt TE-toimistojen työttömyysturvatehtävien keskittämistä, jolla edistettäisiin yhdenmukaisia käsittelyaikoja ja ratkaisukäytäntöjä. Hallitus esittää, että valtioneuvosto voisi säätää asetuksella työvoimapoliittisten lausuntojen käsittelyn hoitamisesta useamman kuin yhden TE-toimiston toimialueella.

Keskitettävät tehtävät koskisivat työvoimapoliittisia lausuntoja, joita TE-toimistot antavat työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä.

Hallitus antoi 22.4.2021 eduskunnalle esityksen lakimuutoksesta, joka tulisi voimaan 1.10.2021.

Lisää aiheesta: