null Oppivelvollisuuden laajentumisen vaikutukset työttömyysetuuteen

Oppivelvollisuuden laajeneminen 1.8.2021 alkaen vaikuttaa alle 18-vuotiaiden oikeuteen saada työttömyysetuutta. Jatkossa alle 18-vuotiailla ei pääsääntöisesti ole oikeutta työttömyyden perusteella maksettavaan työttömyysetuuteen, mikäli oppivelvollisuutta ei ole suoritettu.

Lue lisää: