null Puoliväliriihessä päätöksiä työllisyystoimista

Hallitus on puoliväliriihessä tehnyt päätöksiä työllisyysasteen nostamiseksi. Muutoksilla tavoitellaan 80 000 lisätyöllistä.

Hallituksen tavoitteena on, että vuosikymmenen puolivälissä työllisyysaste on 75 prosenttia.

Keskeisimmät päätökset ovat osatyökykyisten työllistämiseen perustettava erityisyhtiö Välittäjä Oy, TE-palvelujen siirto kunnille, palkkatukijärjestelmän uusiminen ja työperusteisen maahanmuuton edistäminen.

– Työministerin tontilta tärkeimmät työllisyyttä edistävät päätökset puoliväliriihestä ovat osatyökykyisten työllistymistä tukevan Välittäjä Oy:n perustaminen sekä TE-palvelujen siirto kunnille yhdessä kannustinmallin kanssa. Olennainen osa työllisyyden kasvua ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamista on myös työperäisen maahanmuuton edistäminen, työministeri Tuula Haatainen kertoo.

Lue lisää