null Työllisyyspoliittisen avustuksen hakeminen siirtyy aluehallinnon asiointipalveluun 18.10. alkaen

TE-palvelut sähköistyvät entisestään, kun työllisyyspoliittisen avustuksen hakemisessa siirrytään käyttämään aluehallinnon asiointipalvelua. Työllisyyspoliittista avustusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa 18.10.2021 alkaen.

Työllisyyspoliittinen avustus on rahoitusmuoto, jolla TE-toimistot voivat hankkia asiakkailleen hankemuodossa tuotettuja palveluja. TE-toimistot linjaavat kunkin hakukierroksen yhteydessä, minkälaiseen toimintaan ja minkä kohderyhmän tarpeisiin avustusta myönnetään. Lähtökohtana tulee olla työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen.

Avustus pysyy ennallaan - ainoastaan sen hakeminen muuttuu

Työllisyyspoliittisen avustuksen hakemus täytetään ja lähetetään TE-toimistolle liitteineen aluehallinnon sähköisen asiointipalvelun kautta, jonne kirjaudutaan Suomi.fi-valtuuksia hyödyntäen. Avustushakemusten jättäminen asiointipalvelussa korvaa tulostettavat ja tallennettavat hakulomakkeet.

Sähköinen asiointi vähentää puutteellisia hakemuksia ja nopeuttaa päätöksentekoa. Asiointipalvelu ohjaa avustuksen haussa ja tarkistaa, ettei hakemuksesta puutu tärkeitä tietoja. Tiedot saapuneesta päätöksestä ja mahdollisista hakemuksen täydennystarpeista saapuvat suoraan asiointipalveluun.

Valtuutus varmistaa edustusoikeuden

Avustuksen hakemiseen tarvitaan Suomi.fi-valtuutus, jonka avulla varmistetaan, että henkilöllä, joka valmistelee ja lähettää avustushakemuksen, on oikeus edustaa yhteisöä. Erillistä Suomi.fi-valtuutta ei tarvita, jos käyttäjä on asiointipalvelun tietojen mukaisesti yrityksen tai yhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen ja rooli on määritelty asiointipalvelussa asiointiin oikeuttavaksi.

Sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella, pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia hyödyntäen. Henkilön asiointivaltuudet tarkistetaan automaattisesti asiointipalveluun kirjautumisen yhteydessä.

Lisätietoja työllisyyspoliittisen avustuksen hakemisesta

Tarkemmat tiedot ja ohjeet työllisyyspoliittisen avustuksen hakemiseksi löydät verkkosivuiltamme.

Avustuksen hakemiseen liittyvät tarkemmat hakuajankohdat ja tuettavaan toimintaan liittyvät painotukset ovat nähtävissä paikallisten TE-toimistojen verkkosivuilta.