null Työpaikkasuomea ja -ruotsia maahanmuuttajien työskentelyn tueksi

Kirjoja.

Työpaikkasuomi ja työpaikkaruotsi ovat saatavilla yhteishankintakoulutuksina.

Koulutusten tavoitteena on edistää yrityksen ulkomaalaistaustaisen henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistään joko suomen tai ruotsin kielellä. Kielten opetuksen sisällössä keskitytään esimerkiksi työtehtävissä tarvittavaan ammattisanastoon, työssä kohdattaviin viestintätilanteisiin, asiakaspalvelutilanteisiin tai vaikkapa yrityksen työturvallisuus- tai muuhun materiaaliin.

Koulutukset räätälöidään yrityksen ja koulutettavien tarpeiden mukaan. Työnantajan kanssa sovitaan koulutusten tavoitteesta, sisällöstä, kestosta ja toteutustavasta.

Koulutukset soveltuvat niin pienten, keskisuurten kuin suurten yritysten tarpeisiin. Myös julkinen sektori, eli valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat, voi käyttää palvelua.

Koulutukset taipuvat käytettäviksi etenkin, kun yrityksen toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja/tai yrityksen henkilöstön ammatillisen osaamisen päivittämistä. Koulutuksia voidaan toteuttaa niin Täsmä-, Rekry- kuin MuutosKoulutuksena.

Lue lisää: