Uutisia 2020

null Budjettiriihessä on sovittu työllistymistä vahvistavista toimista

Hallitus on sopinut budjettiriihessä tekevänsä hallituskauden aikana työllisyystoimia, joiden tavoitteena on 80 000 uutta työllistä ja talouden vahvistaminen.

Hallitus sopii vielä yksityiskohdista, jonka jälkeen uudistusten valmistelu jatkuu työ- ja elinkeinoministeriössä.

Työnhakijoille tulossa yksilöllisempiä palveluita ja nopeampaa työllistymistä

Työttömien palvelutarpeen arviointia on tarkoitus kehittää ja työnhaun tukea lisätä siten, että työttömät kohdataan työnhaun alkuvaiheessa kahden viikon välein. Tämän jälkeen kuukauden kestävä tiivis palvelujakso tulisi aina kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen. Tätä varten TE-toimiston resursseja lisätään 70 miljoonalla eurolla. Tavoitteena on 1200 uutta virkailijaa TE-toimistoihin, jotta yksilöllinen työnhaun tuki on mahdollista.

TE-toimisto on haastatellut vuoden 2017 alusta alkaen työttömät työnhakijat säännöllisesti kolmen kuukauden välein. Työttömät työnhakijat ovat olleet tyytyväisiä haastatteluihin, sillä ne rytmittävät työnhakua ja niissä saa henkilökohtaista palvelua.

Tavoitteena on, että uudistus tulisi voimaan vuoden 2022 alussa.

Hallitus esittää selkeyttä työnhaun velvoitteisiin ja kohtuullisuutta karensseihin

Nykyisessä järjestelmässä työttömän työnhakijan on haettava TE-toimiston tarjoamia työpaikkoja työttömyysetuuden jatkumisen edellytyksenä. Uudistuksen jälkeen yksilöllisessä työllistymissuunnitelmassa sovittaisiin työnhakijan määrällisestä työnhakuvelvoitteesta ja tarkoituksenmukaisista työnhakua tukevista palveluista. Työnhakijan tulee hakea kuukaudessa 0–4 työpaikkaa riippuen alueen työmarkkinatilanteesta ja työttömän työkyvystä.

Lisäksi karenssijärjestelmää aiotaan kohtuullistaa huomattavasti. Työnhakuun ja palveluihin liittyviä työttömyysturvaseuraamuksia porrastetaan siten, että käyttöön otetaan huomautus. Muiden kuin työnhakuun ja palveluihin liittyvien työttömyysturvaseuraamusten maksimipituus voi olla jatkossa 45 päivää, kun nykymallissa se on 90 päivää. 

Tavoitteena on, että muutokset tulisivat voimaan aikaisintaan 2022.

Tavoitteena on palkkatuen käyttön lisääminen

Palkkatuen uudistuksen tavoitteena on lisätä palkkatuen käyttöä yrityksissä ja tehdä tuen käyttö työnantajille helpommaksi.

Palkkatukisäännöksiä on tarkoitus yksinkertaistaa asettamalla tukitaso työttömyyden pituudesta riippumatta 50 prosenttiin. Osatyökykyisten palkkatukitaso nostetaan 70 prosenttiin, kun taas järjestöillä säilyy 100% palkkatuki.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2021.

Osatyökykyisille tulossa osuvampia palveluita ja mahdollisuus työllistyä välityömarkkinoille

Hallitus sopi budjettiriihessä toimista, joilla rakennetaan välityömarkkinoilla työllistämisen Suomen malli. Toteuttamistapoja on useita ja vaihtoehdot tarkentuvat valmistelun edetessä. Tavoitteena on tuetun työpaikan tai koulutuksen ja muun tuen tarjoaminen apuna avoimille työmarkkinoille siirtymiseen. 

Tavoitteena on, että toiminta käynnistyy viimeistään vuonna 2022.

Uudistuksista tarkemmin:

TEM:n tiedote 16.9.2020: Työministeri Haatainen: Budjettiriihen päätökset tukevat työllisyystavoitteen saavuttamista (tem.fi)