Uutisia 2020

null Hallitus esittää täydennystä työllisyyden kuntakokeiluun

Hallitus antoi 27.8.2020 esityksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun hallituksen esityksen täydentämisestä. Esityksen mukaan kokeilualueisiin lisättäisiin kuusi uutta kokeilualuetta. Lisäksi neljään alkuperäisessä esityksessä vahvistettuun kokeilualueeseen lisättäisiin kunta tai kuntia.

Täydentävässä esityksessä täsmennetään, että tehtävistä vastaisi kokeilualueen kunta. Kunta voisi kuitenkin sopia järjestämisvastuun siirrosta saman kokeilualueen kunnalle ja kunnat voisivat sopia yhteistoiminnan muodoista tehtävien hoitamiseksi.

Alkuperäisessä esityksessä on ollut tarkoituksena, että TE-toimiston tehtävät ja velvollisuudet siirtyisivät kokeilussa kunnille. Esityksestä kuitenkin puuttui näihin tehtäviin liittyen säännöksiä, jotka nyt ehdotetaan lisättäväksi.

Valmistelussa oleviin työllisyyden kuntakokeiluihin saapui määräajassa 12 hakemusta, joissa on mukana yhteensä 38 kuntaa. Hakemuksista kymmenen valittiin jatkovalmisteluun. 

Kuntakokeilut toteutetaan valmistelussa olevan kokeilulainsäädännön mukaisesti. Kokeilualueet varmistuvat lopullisesti, kun eduskunta on hyväksynyt kokeilulain. 

Kokeiluun hyväksytyt kunnat ja kuntaryhmät (tem.fi)

Lue myös

 Työllisyyden kuntakokeilusta on annettu lakiesitys (uutinen 5.6.2020)