Uutisia 2020

null TE-palvelut siirtyy sähköiseen tietojenvaihtoon kansainvälisissä etuusasioissa

21.2.2020

TE-palvelut on ottanut käyttöön sosiaaliturvatietojen sähköisen vaihtojärjestelmä EESSIn helmikuusta alkaen.

EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) on uusi järjestelmä EU-maiden sosiaaliturvalaitosten tietojenvaihtoon. Sitä käytetään sellaisten sosiaaliturva-asioiden käsittelyssä, jotka liittyvät useampaan maahan. TE-palveluissa tiedonvaihto koskee erityisesti työttömän EU/ETA-maihin tai Sveitsiin suuntautuvan työnhakumatkaan liittyvän työttömyysturvan maastavientiin. 

Noin 15 000 sosiaaliturvaa toimenpanevaa organisaatioita 32 maassa siirtyy vaiheittain käyttämään EESSIä. Sähköistä tietojenvaihtoa käyttävien maiden sosiaaliturvaviranomaiset voivat siirtää toisilleen tietoja järjestelmän välityksellä nopeasti ja turvallisesti. EU-maiden lisäksi myös Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi ovat mukana tietojenvaihdossa. Järjestelmä korvaa nykyisen paperilla tapahtuvan tietojenvaihdon ja sujuvoittaa tiedonkulkua. Sähköinen tietojenvaihto on tietoturvallisempaa ja nopeuttaa sosiaaliturvaetuuksien käsittelyä kansainvälisissä tilanteissa.

Järjestelmän käyttöönottoa varten kukin EU-maa on perustanut kansallisen yhteyspisteen. Suomen yhteyspisteestä vastaa Kela. Yhteyspisteen kautta siirretään tietoa Suomen ja muiden maiden sosiaaliturvalaitosten välillä.