Uutisia 2020

null TE-toimistojen uraohjauspalveluilla merkittävä rooli siirtymävaiheissa

10.03.2020

Piirroskuvassa valmentaja inspiroi mies- ja naispuolista työnhakijaa.

Ammatinvalinta- ja uraohjauspalvelut koetaan tärkeäksi osaksi TE-palveluiden kokonaisuutta. Ohjaus on vaikuttanut myönteisesti asiakkaiden töihin, opintoihin ja palveluihin hakeutumiseen. Kehittämistarpeita löytyy ohjauspalveluiden resursoinnissa, asiakaskohdentamisessa ja alueellisessa saatavuudessa. Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön tilaamaan tutkimukseen.

Tyytyväisimpiä olivat asiakkaat, jotka olivat saaneet enemmän ohjausta ja ne, joilla ohjaus oli johtanut selkeään lopputulokseen. Asiakkaat antoivat eniten kiitosta ohjaukseen pääsystä ja ohjaajan asiantuntemuksesta. Hyödyllisyyden suhteen asiakkaiden vastaukset jakautuivat. Osa koki, ettei psykologi ollut tarpeeksi perehtynyt heidän tilanteeseensa ja ohjaus jäi liian suurpiirteiseksi. Tätä saattaa selittää tutkimuksessa laajasti esiin tuotu resurssien puute. Psykologeja ja TE-asiantuntijoita ei nähty olevan tarpeeksi kysyntään nähden ja palveluiden saatavuudessa havaittiin alueellisia eroja. 

Ohjaustyön onnistumisen kannalta olisi tärkeää, että psykologeilla on riittävästi aikaa paneutua asiakkaiden tilanteeseen sekä aikaa viestiä keskusteluista ja niiden johtopäätöksistä TE-asiantuntijoille, jotka hoitavat asiakastyötä eteenpäin.

Lue lisää (valtioneuvosto.fi)