Uutisia 2020

null Työllistymistä vauhditetaan julkisilla hankinnoilla

Elokuun alussa on käynnistynyt hankinnoilla työllistymisen vauhditusohjelma, joka tähtää siihen, että julkisilla hankinnoilla tuettaisiin entistä paremmin työllistymistä. 

– Kuntien kilpailuttaessa palveluja voitaisiin työllistää muun muassa osatyökykyisiä, kun kilpailutuksiin lisätään työllistämisehto. Näin parannetaan muita heikommassa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia saada työtä, työministeri Tuula Haatainen sanoo.

Julkisten hankintojen kokonaisarvo on noin 35 miljardia euroa vuosittain. Sosiaalisesti vastuullisilla julkisilla hankinnoilla julkisyhteisöt ottavat huomioon hankintansa vaikutukset myös ympäröivään yhteiskuntaan. 

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa ohjelman kokonaisuuden toimeenpanosta. Hankkeen toteuttaa Suomen Kuntaliitto, joka levittää kuntiin toimintamallia, jossa toimijoina ovat hankintayksiköt, TE-toimistot, kuntien työllisyysyksiköt, kuntakokeilukunnat ja laaja yrityskenttä. Kuntien lisäksi huomioidaan muiden julkisten hankkijoiden mahdollisuudet käyttää tätä toimintamallia.

Lue lisää: 

Uusi ohjelma vauhdittaa työllistymistä julkisilla hankinnoilla (tiedote 7.8.) (tem.fi)