null Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset ja yrittäjän työmarkkinatuki päättyvät

Työttömyysturvan väliaikaiset lakimuutokset päättyvät 30.11.2021. Koronaepidemian aikana työttömyysetuuden suojaosa on ollut 500 e/kk, mutta 1.12. ja sen jälkeen alkavilla hakujaksoilla suojaosa on jälleen 300 e/kk.

Liikkuvuusavustusta on voinut koronaepidemian aikana saada poikkeuksellisesti kokoaikatyön 2 tunnin edestakaiseen työmatkaan. Jos työsuhde alkaa 1.12. tai sen jälkeen, liikkuvuusavustusta voi saada työmatkaan, joka kestää päivässä yli 3 tuntia, tai jos muuttaa työn perässä vastaavalta etäisyydeltä.

Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen päättyy

Kela on voinut maksaa yrittäjille työmarkkinatukea koronaepidemian aikana tietyin ehdoin, vaikka yrittäjän yritystoiminta ei olisi kokonaan päättynyt. Joulukuun alusta lähtien yrittäjä voi saada työttömyysetuutta Kelasta tai työttömyyskassasta, jos yrittäjä on jäänyt työttömäksi eli yritystoiminta on päättynyt.

Hakemusten käsittelyä sujuvoittava laki voimassa 2022 loppuun

Työttömyysetuushakemusten käsittelyä sujuvoittava lakimuutos pysyy voimassa 31.12.2022 asti. Työttömyysetuus ja työtulot sovitellaan jatkossakin yhteen kuukauden tai 4 viikon mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

Lue lisää

Työttömyysturvan väliaikaiset muutokset ja yrittäjän työmarkkinatuki päättyvät – hakemusten käsittelyä sujuvoittava muutos on voimassa vuoden 2022 loppuun (kela.fi)