Forms during local government pilots on employment (in Finnish)

 

Koulutuspalvelun tuottajan selvitys työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista kotoutumislain mukaisista opinnoista KK0714

Palkkatukihakemus KK320

Ilmoitus palkkatuella palkatun työntekijän siirtämisestä KK323

Starttirahahakemus KK325

Starttirahan jatkohakemus KK352

Hakemus matka- ja yöpymiskustannusten korvaamiseksi KK611

Koulutuspalvelun tuottajan selvitys kokeilualueen kunnalle työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista KK621

Perustelut koulutustarpeelle KK623

Sopimus työkokeilusta työpaikalla KK682

Työkokeilun palautelomake (työnantaja) KK690

Työkokeilun palautelomake (työkokeilija) KK690b

Poissaoloilmoitus KK691

Palaute kokeilualueen kunnalle asiakkaan terveystarkastuksesta KK910

Suostumus terveydentilaa koskevien tietojen luovuttamiseen työnantajalle KK911

Valtakirja asioiden hoitamiseen kunnassa KK912

Suostumus tietojen luovuttamiseen työnantajalle KK913