Palkkatuen siirtäminen

Palkkatukea voi käyttää myös etsimään löytämään palkkatuella palkatulle työntekijälle mahdollisuuksia avoimilta työmarkkinoilta. Työntekijä voidaan siirtää esimerkiksi yritykseen, jolloin yritys voi ilman työnantajariskiä arvioida henkilön soveltuvuutta tarjolla oleviin tehtäviin. Siirto perustuu aina siirrettävän henkilön tarpeisiin.

Palkkatukea hakeva/saava työantaja (varsinainen työnantaja) maksaa siirrettävän työntekijän palkan. Vastuiden jakautumisesta varsinaisen työnantajan ja käyttäjäyrityksen välillä säädetään työsopimuslaissa.

Siirtäminen edellyttää, ettei käyttäjäyrityksellä ole maksamattomia veroja tai muita lakisääteisiä maksuja, ja ettei käyttäjäyritys ole laiminlyönyt palkanmaksuvelvollisuuttaan.   

Jos elinkeinotoimintaa harjoittava käyttäjäyritys on irtisanonut tuotannollisista ja taloudellisista syistä työntekijän siten, että irtisanomisaika on päättynyt siirtoa edeltäneiden 12 kuukauden aikana, voidaan tuella palkattu siirtää, jos työnantaja on ottanut työntekijän takaisin.

Tuella palkatun siirtäminen käyttäjäyrityksen tehtäviin edellyttää, että tuella palkattava suostuu siirtämiseen ja että tuen saaja ilmoittaa siirrosta ennen sen toteuttamista TE-toimistoon lomakkeella TEM323.