Tietoa opintonsa aloittaneelle

Olet sopinut TE-toimiston kanssa palvelusta nimeltä omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Oma asiointi -palvelussa näet TE-toimiston asiantuntijan kanssa yhdessä laaditun suunnitelman (Oma suunnitelma) ja TE-toimiston työttömyysetuuden maksajalle lähettämän työvoimapoliittisen lausunnon (Omat työttömyysturvatiedot). Kirjautuminen Oma asiointiin tapahtuu verkkopankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai mobiilivarmenteella.

Muistathan, että palveluun osallistuvalla on myös velvollisuuksia, joista sinun on huolehdittava. Työttömyysetuudella opiskelevan velvollisuutena on:

  • osallistua opetukseen
  • edetä opinnoissaan: korkeakouluopinnoissa suoritettava keskimäärin 5 opintopistettä opintokuukautta kohden, muissa opinnoissa edettävä koulutus- tai opintosuunnitelman mukaisesti (ka. 3 ov/kk tai 4,5 osp/kk tai vähintään 25 h/vko)
  • ilmoittaa opintojen etenemisestä TE-toimiston kanssa sovitulla tavalla
  • ilmoittaa välittömästi TE-toimistoon jos opinnot eivät etene suunnitelmien mukaan.

Työttömyysetuudella opiskelevan tulee myös muistaa:

  • ilmoittaa viipymättä TE-toimistolle opintojen tilapäisestä keskeytymisestä määräajaksi (esim. pitkäaikaisen sairausloman, perhevapaan tai pitkäkestoisen työn vuoksi), koska tukiaika kuluu kunnes keskeytymisestä ilmoitetaan. TE-toimisto arvioi esittämäsi syyn pätevyyden.
  • ilmoittaa TE-toimistolle opintojen jatkumisesta tilapäisen keskeytymisen jälkeen
  • ilmoittaa yli kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä
  • ilmoittaa välittömästi TE-toimistoon, mikäli opinnot lopetetaan kokonaan ennen valmistumista tai ennen opintojen suunniteltua päättymistä
  • ilmoittaa opintojen päättymisestä ja esittää TE-toimiston pyytäessä todistus suoritetuista opinnoista.

Opintojen etenemisen seuranta

TE-toimiston asiantuntijan kanssa suunnitelmaa laadittaessa olet sopinut mihin päivämäärään mennessä ja miten opintojesi etenemistä seurataan. Omat opintojesi seuranta-ajankohdat löydät Oma asiointi -palvelusta.

Opintojen etenemisen toteutumisesta voit ilmoittaa Oma asiointi -palvelun kautta tai toimittamalla TE-toimistoon opintojen etenemisen osoittavat asiakirjat. Jos et ilmoita opintojen etenemisestä TE-toimiston kanssa sovitulla tavalla ja sovitussa ajassa, TE -toimisto antaa lausunnon, ettei opintoja enää voida tukea seuranta-ajankohdasta lukien ja työttömyysturvan maksaminen päättyy.

Opintojen etenemistä seurattaessa otetaan huomioon vain tukiaikana suoritetut opinnot, ei esimerkiksi aikaisemmista opinnoista tai työhistoriasta saatavia hyväksilukuja.

Jos opinnot eivät saadun selvityksen mukaan ole edenneet riittävästi, TE -toimisto katsoo, ettei opintoja voida pitää työttömyysetuudella tuettavana opiskeluna. Oikeus etuuteen voidaan evätä takautuvasti siitä ajankohdasta, josta alkaen voidaan todeta sinun laiminlyöneen koulutus- ja opintosuunnitelmassa määrättyjä opintosuorituksia. Mikäli sinulla on vaikeuksia edetä opinnoissasi, ota yhteyttä TE-toimistoon.

Jos tarvitsemme lisäselvityksiä koskien opintojasi, olemme sinuun yhteydessä joko sähköpostitse tai puhelimitse. Tarkistathan Oma asiointi -palvelussa, että puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ovat ajan tasalla.