Britannian kansalaisilla asiointiohje TE-toimistossa ja työnhakijaksi ilmoittautumisessa muuttui 1.1.2021

Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (UK) ja EU:n välinen erosopimus tuli voimaan 1.2.2020. Samalla alkoi siirtymäkausi, joka on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Siirtymäkaudella tarkoitetaan sitä, että kaikki Ison-Britannian kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, jotka joko asuvat jo Suomessa tai muuttavat Suomeen 31.12.2020 mennessä, ja rekisteröivät oleskelunsa, saavat oleskella Suomessa samoilla säännöillä kuin EU-jäsenyyden aikana.

Jos Ison-Britannian kansalaiset haluavat jatkaa oleskelua Suomessa, heidän tulee vaihtaa EU-rekisteröinti erosopimuksen mukaiseen oleskeluoikeuteen. Erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta tai erosopimuksen mukaista pysyvää oleskeluoikeutta voi hakea 1.10.2020-30.9.2021.

Iso-Britannian kansalaiset ovat 1.1.2021 alkaen kolmannen maan kansalaisten asemassa, ellei heihin sovelleta erosopimusta. TE-toimisto tarkastaa 1.1.2021 alkaen, kuuluuko Iso-Britannian kansalainen erosopimuksen soveltamisalaan tai onko hänellä muu laillinen peruste oleskella Suomessa, jotta työnhakijaksi rekisteröintiä koskevat edellytykset voidaan ratkaista.

Tämä koskee sekä vanhoja että uusia asiakkaita. Jos asiakkaalla ei ole laillista perustetta oleskella ja työskennellä Suomessa, pitää hänen työnhakunsa päättää takautuvasti siihen päivään, kun oikeus on lakannut. Työnhaku katkaistaan myös, jos henkilö saa erosopimuksen mukaista oleskeluoikeutta koskevaan hakemukseensa lainvoimaisen kielteisen päätöksen.

Työnhakijan pitää varautua esittämään 1.1.2021 alkaen TE-toimistolle todistus siitä, että hän on hakenut tai saanut jonkin seuraavista:

  • EU-rekisteröintitodistus,

  • pysyvä EU-kansalaisen/perheenjäsenen oleskeluoikeus tai

  • erosopimuksen mukainen oleskeluoikeus (myös pysyvä oleskeluoikeus)

TE-toimisto tarkastaa 1.1.2021 alkaen asioinnin yhteydessä kaikilta Iso-Britannian kansalaisilta todistuksen oikeudesta työnhakuun ja katkaisee tarvittaessa työnhaun takautuvasti.

Ilmoittautumisohjeet henkilöille, jotka eivät ole Suomen tai EU-tai ETA-maan kansalaisia

Aiheesta lisää

Tietoa ja linkkejä lisätietoon Brexitin vaikutuksista työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla:

Sopimuksettoman Brexitin vaikutukset työ- ja elinkeinoelämään (tem.fi) 

Ulkoministeriö seuraa Ison-Britannian eroa EU:sta. Täältä löydät tietoa Brexitin vaikutuksista kansalaisille ja yrityksille:

Brexit ja ulkoministeriö (um.fi)

Tietoa muun muassa neuvotteluprosessista ja erosopimuksesta: 

Tietoa Brexitistä (vnk.fi)

Lue brexitin vaikutuksesta Kelan etuuksiin:

Brexitin vaikutukset Kelan etuuksiin (kela.fi)

EU-kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröinnistä:

Ajankohtaista brexitistä (migri.fi)

 

Takaisin