Matka- ja yöpymiskustannukset ja liikkuvuusavustus

TE-toimisto voi korvata työnhakuun ja työllistymiseen liittyviä kustannuksia.

Työnhakumatkojen korvaukset

Jos olet työtön työnhakija, TE-toimisto voi korvata työnhakuusi liittyviä matka- ja yöpymiskustannuksia. Edellytyksenä on, että korvaus katsotaan työllistymisesi ja työvoiman saatavuuden kannalta tarkoituksenmukaiseksi.

Matka- ja yöpymiskustannusten korvausta voi saada matkoista työhaastatteluun Suomessa tai toisessa EU-/ETA-maassa, jos työ kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on keskimäärin 18 tuntia viikossa.

Mitä kuluja TE-toimisto korvaa

Jos olet työtön, TE-toimisto voi korvata matka- ja yöpymiskustannuksia matkasta

  • työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen tai soveltuvuuskokeeseen
  • oppilaitokseen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista, jos vammasi tai sairautesi edellyttää tutustumista oppilaitoksen esteettömyyteen ja soveltuvuuteen
  • asiantuntija-arviointiin
  • TE-toimistoon, jossa laadit tai tarkastat työllistymissuunnitelman tai sitä korvaavan suunnitelman tai saat henkilökohtaista ammatinvalinta- ja uraohjausta ja tarvitset vamman tai sairauden vuoksi kuljetuspalvelua.

Matkakorvauksen määrä

Matkakorvauksen määrä perustuu matkan kilometreihin kerrottuna 0,21 eurolla. Matkakustannukset korvataan siltä osin kuin ne ylittävät 12 euroa, kuitenkin enintään 200 euroa.

Yöpymiskustannusten korvaus perustuu aiheutuneisiin kustannuksiin. Korvaus voi olla enintään 80 euroa vuorokaudessa.

Korvauksen hakeminen ja maksaminen

Hae matka- ja yöpymiskustannuksien korvausta TE-palveluista kuukauden kuluessa matkan päättymisestä.

Hakemuksen pohjan löydät tämän sivun linkeistä. Täytä hakemus ja toimita se omaan TE-toimistoosi sähköpostilla tai paperilla. 

Yhteystiedot löydät oman toimistosi sivuilta.

Paikalliset TE-palvelut

Jos haet korvausta yöpymiskustannuksista, liitä hakemukseen tositteet aiheutuneista kuluista.

TE-toimisto voi hyväksyä korvauksen maksettavaksi kokonaan tai osittain ennakkona.

Liikkuvuusavustus

Voit saada liikkuvuusavustusta kustannuksista, jotka aiheutuvat työn vastaanottamisesta. Korvauksen maksaa työttömyyskassa tai Kela.

Liikkuvuusavustuksen saamisen edellytykset

  • olet oikeutettu työttömyysetuuteen
  • työ kestää vähintään kaksi kuukautta ja säännöllinen työaika on vähintään 18 tuntia viikossa
  • työmatkan kesto keskimäärin yli kolme tuntia päivässä tai osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä.

Liikkuvuusavustusta voi saada myös sellaiseen osa-aikatyöhön, jossa työaika on alle 18 tuntia viikossa. Osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta maksetaan tehdyiltä työpäiviltä. Liikkuvuusavustusta ei voi saada enimmäiskestoa pidemmältä ajanjaksolta, vaikka etuutta maksettaisiin vain yksittäisiltä päiviltä. Lisäksi jos muut edellytykset täyttyvät, liikkuvuusavustusta voi saada työhön liittyvään koulutukseen, jos työn aloittaminen edellyttää osallistumista sellaiseen. Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen. Sen kesto porrastetaan työsuhteen keston mukaan.

Perheellisille työnhakijoille voidaan maksaa liikkuvuusavustusta lapsikorotuksella korotettuna. Liikkuvuusavustukseen voivat lisäksi kaikki saada korotusosan, mikäli työpaikka tai työhön liittyvän koulutuksen järjestämispaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikasta tai muuttoa edeltävästä asuinpaikasta.

Liikkuvuusavustusta voi vuoden 2018 alusta lukien hakea myös koulutuksen tai työn jo alettua, ja hakemista koskee sama kolmen kuukauden määräaika kuin ansiopäivärahaa. Lisätietoa liikkuvuusavustuksesta ja sen hakemisesta Kelan ja työttömyyskassojen verkkosivuilta.