Yhteishankinnan kytkentä yrityksen muuhun kehittämiseen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) pk-yrityksille tarkoitettuja kehittämis- ja rahoituspalveluja on mahdollisuus kytkeä yhteishankintakoulutukseen. Palveluja tai rahoitusta haetaan erikseen.

ELY-keskus tarjoaa rahoitusta yrityksen kasvuun, kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja vientiin. Rahoitus on harkinnanvaraista ja rahoituksen suuruus vaihtelee hankkeen luonteen mukaan.

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluja. Niillä tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä.  Palveluja toteuttavat valtakunnallisesti kilpailutetut palveluntuottajat.