Saamenkielinen aineisto

Be-bálvalusat.fi –siiddut leat ollašuhtton suomagillii, ruoŧagillii ja eaŋgalsgillii.
Te-palvelut.fi -šiijđoh láá olášuttum suomâkielân, ruotâkielân já eŋgâlâškielân.
Te-palvelut.fi –seiddõs lij čõõđtum lääʹddǩiõlle, ruõššǩiõʹlle da eŋŋlõsǩiõʹlle.
Te-palvelut.fi -sivusto on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Dál  čuovvovaš BE-bálvalusaid dieđihančállosat leat fidnemis sámegillii:
Táál čuávuviih TE-palvâlusâi tieđettemčáluseh láá finnimnáál sämikielân:
Tän pooddâst pueʹtti TE-kääzzkõõzzi brosyyr liâ vuäǯǯamnalla säämas:
Tällä hetkellä seuraavat TE-palveluiden esitteet on saatavana saameksi:

BE-doaimmahaga sámegielat áššiiddikšunrávvagat:
TE-toimâttuv sämikielâliih ášástâllâmravvuuh:
TE-konttâr sääʹmǩiõllsaž äʹššeemvuäʹppõõzz liâ:
TE-toimiston saamenkieliset asiointiohjeet:

Muualla verkossa

Kela:n verkkosivujen saamenkielinen osio (kela.fi)