Asiantuntijapalvelua tarpeesi mukaan

Palvelutarpeen arviointi

Palvelutarpeesi arvioidaan, kun ilmoittaudut työnhakijaksi tai työnhakijana ollessasi jäät työttömäksi, lomautetuksi tai lyhennetylle työviikolle, eikä tilanteessasi ole tiedossa muutoksia seuraavan 3 kuukauden sisällä.

 • Palvelutarpeen arviointi tehdään verkossa Oma asiointi -palvelussa, jos olet Suomen kansalainen, muissa tapauksissa TE-toimistossa.
 • Toimi Oma asiointi -palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos et vastaa palvelutarvettasi arvioiviin kysymyksiin määräaikaan mennessä, työnhakusi katkeaa.

Palvelutarpeen arvioinnissa antamasi vastaukset ovat apuna, kun laadit suunnitelmaa työnhakusi tueksi.

Työllistymissuunnitelma 

Antamiesi vastausten ja työllistymisen mahdollisuuksia ennakoivien tekijöiden perusteella arvioimme, millaisia palveluja tarvitset.  

Jos tiedät ja ilmoitat työnhaun aloittamisen yhteydessä, että tilanteesi muuttuu seuraavan kolmen kuukauden kuluessa, et ehkä tarvitse henkilökohtaista palvelua asiantuntijaltamme.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, kotikuntasi tekee sinulle palveluntarvearvion. Saat tiedon siitä, oletko kuntakokeilun asiakas, kun ilmoittaudut työnhakijaksi. Kuntakokeilun asiakkaana saat apua työllistymiseen kotikunnastasi TE-toimiston sijasta.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilussa

Työnvälitys- ja yrityspalvelut 

Kun sinulla on työkokemusta, riittävä ammatillinen osaaminen ja haet työkokemustasi vastaavaa työtä Suomesta tai EU-maista.

 • neuvoja työnhakuun
 • apua yritystoiminnan aloittamiseen
 • tukea ammattitaitosi ja osaamisesi selvittämisessä.

Osaamisen kehittämispalvelut 

Tietoa ja apua, kun tarvitset lisää koulutusta ja osaamista tai kun suunnittelet ammatin tai alan vaihtoa.

 • ammatinvalinta- ja uraohjausta
 • ammatillista koulutusta
 • palkkatuettua työtä
 • koulutus- tai työkokeilua tai uravalmennusta.

Tuetun työllistymisen palvelut 

Yksilöllistä tukea työelämän vaatimusten tai pelisääntöjen hallintaan sekä toimintaan työyhteisössä. Kun tarvitset TE-palvelujen lisäksi esimerkiksi terveyspalveluja. 

 • työhönvalmentajan palveluja
 • työkokeilua
 • palkkatuettua työtä
 • kuntouttavaa työtoimintaa.