Kouluta oppisopimuksella

Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutuksella voi hankkia ammatin, syventää ammatillista osaamista tai hankkia uutta ammatillista osaamista.

Oppisopimuskoulutuksessa pääosa opinnoista järjestetään käytännön työtehtävissä työpaikalla, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja vaatii oma-aloitteellisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto.

Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Työnantaja maksaa opiskelijalle työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla annettavasta ohjauksesta. Työpaikalta nimetään henkilökohtainen työpaikkakouluttaja, jonka tehtävänä on perehdyttää ja ohjata opiskelijaa oppisopimuksen aikana ja arvioida hänen edistymistään.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä suunnittelee oppisopimuskoulutuksen yhdessä opiskelijan ja työnantajan kanssa ja antaa tarvittavaa tukea ja ohjausta työpaikalle oppisopimuskoulutuksen aikana. Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää palkkatukea työttömän henkilön oppisopimuskoulutukseen.

Hae oppisopimusopiskelijaa

Voit jättää Oma asiointi-palvelussa ilmoituksen, että etsit oppisopimusopiskelijaa
(Avoimet työpaikat → Ilmoita avoin työpaikka)

Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -verkkopalvelu

Neuvoja ja lisätietoa

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät neuvovat muun muassa asioissa, jotka liittyvät oppisopimuksen tekemiseen ja käytännön järjestelyihin.

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät (opintopolku.fi)

Lisätietoa palkkatuesta

Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen