Palkkatuen kesto ja määrä

Sivun sisältö

TE-toimisto päättää tuen keston ja määrän tapauskohtaisesti.  

 • Tukijakson pituus riippuu palkattavan henkilön työttömyyden kestosta, vamman tai sairauden vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta.
 • Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista. 
 • Palkkatuen enimmäismäärä yritykselle vuonna 2021 on 1400 €/kk, jonka lisäksi maksetaan enintään palkkatukipäätöksen mukainen prosenttiosuus lomarahasta.
 • Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki myönnetään joko valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai de minimis -tukena.
 • Jos työnantaja saa palkkatuen lisäksi muuta tukea, niiden yhteismäärä voi olla enintään palkkauskustannusten suuruinen.

Jos rekrytoitava henkilö on työllisyyden kuntakokeilun asiakas, työnhakijan kotikunta tekee päätöksen palkkatuen myöntämisestä sekä sen kestosta ja määrästä lainsäädännön mukaisesti

Työnantajan palvelut työllisyyden kuntakokeilussa

Työttömyyden keston vaikutus palkkatuen määrään ja kestoon

Kun pohdit rekrytointia, voit ennakoida palkkatuen määrää ja kestoa työttömän työttömyyden keston mukaan

Jos palkkatuki myönnetään työttömän ammatillisessa osaamisessa olevien puutteiden takia, tuen määrä ja kesto määräytyvät palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. 

Työttömyys on kestänyt alle vuoden

 • palkkatuki on enintään 30 % palkkauskustannuksista
 • palkkatuettu jakso on enintään 6 kuukautta

Työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana)

 • palkkatuki on enintään 40 % palkkauskustannuksista
 • palkkatuettu jakso on enintään 12 kuukautta

Työttömyys on kestänyt vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk:n aikana)

 • palkkatuki on enintään 50 % palkkauskustannuksista 
 • palkkatuettu jakso on enintään 12 kuukautta

Jos palkkatuki myönnetään 60 vuotta täyttäneen ja vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä työttömänä olleen henkilön palkkaamiseksi, on 

 • palkkatuki on ensimmäisten 12 kuukauden ajalta työttömyyden keston perusteella enintään 40 tai 50 % palkkauskustannuksista, tämän jälkeen enintään 30 % palkkauskustannuksista
 • palkkatuettu jakso enintään 24 kuukautta kerrallaan

Vamman ja sairauden vaikutus palkkatuen kestoon ja määrään

Jos palkkatuki voidaan myöntää sillä perusteella, että työttömän vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi vaikuttaa hänen työsuoritukseensa tarjoamassasi tehtävässä

 • palkkatuki on enintään 50 % palkkauskustannuksista
 • palkkatuettu jakso on enintään 24 kuukautta kerrallaan

Työnantajan vaikutus palkkatuen kestoon ja määrään

Yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat

Kun yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, palkkaa vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen henkilön

 • palkkatuen määrä on 100 % aina 65 % työaikaan saakka. Enimmäismäärä on 1800 e/kk (vuonna 2020)
 • palkkatuetttu jakso on enintään 12 kuukautta

Suomen evankelisluterilainen kirkko ja Suomen ortodoksinen kirkko seurakuntineen eivät ole yhdistyksiä, säätiöitä tai rekisteröityjä uskonnollisia yhdyskuntia, joten niille ei ole mahdollista myöntää 100 % palkkatukea.

Sosiaaliset yritykset

Sosiaalisille yrityksille voidaan palkkatukea myöntää muista yrityksistä poiketen seuraavissa tapauksissa:

Työttömällä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa olennaisesti ja pysyvästi työssä suoriutumista

 • palkkatuen määrä on korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista  
 • palkkatuettu jakso on enintään 36 kk kerrallaan

Henkilö on ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti 12 kuukautta tai tähän rinnastettava

 • palkkatuen määrä on korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista, kuitenkin enintään 1300 euroa/kk tai 40 % palkkauskustannuksista ilman enimmäismäärää (edullisuusvertailu)  
 • palkkatuettu jakso on enintään 12 kuukauden ajan

Henkilö on saanut 500 päivää työttömyysetuutta työttömyyden perusteella

 • palkkatuen määrä on korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista  
 • palkkatuettu jakso on enintään 24 kuukauden ajan

Kuntien järjestämä velvoitetyö

Kun kunta palkkaa työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvan henkilön, on  

 • palkkatuen määrä on korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista  
 • palkkatuettu jakso on enintään 6 kuukautta

Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea voidaan myöntää koko koulutuksen ajaksi.

Jos tuen määrä perustuu työttömyyden kestoon

 • palkkatuen määrä on enintään 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista  
 • palkkatuettu jakso on enintään 12 kuukautta
 • Koulutuksen loppuajan tuki on enintään 30 % palkkauskustannuksista.

Jos tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella  

 • palkkatuen määrä on 50 % palkkauskustannuksista
 • palkkatuettu jakso on koko koulutuksen ajan

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki oppisopimuskoulutukseen myönnetään de minimis -tukena.