Rekrytoi ulkomailta

Työvoimaa ulkomailta

Mikäli sopivaa työntekijää ei löydy Suomesta, työnantaja voi etsiä työvoimaa ulkomailta. Myös suurissa rekrytoinneissa työnantaja voi hyödyntää Suomea laajempaa työmarkkina-aluetta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että ulkomaisen työntekijän palkkaaminen saattaa vaatia luvan.

Työnantaja voi myös palkata yritykseensä ulkomaisen harjoittelijan.

Harjoittelija ulkomailta

Työntekijän palkkaaminen Euroopan alueelta

EURES (European Employment Services) on kattava eurooppalainen yhteistyöverkosto ja laadukas julkinen palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat helpommin koko Euroopan alueella.

Eures auttaa rekrytoinnissa Euroopasta

Työntekijän palkkaaminen EU/ETA-maiden ulkopuolelta

TE-toimistojen ja työnantajapalvelujen asiantuntijat neuvovat myös Euroopan ulkopuolisten maiden työntekijöiden rekrytointiin liittyvissä asioissa.

Muiden kuin EU- ja ETA- sekä Sveitsin kansalaisten työnteko Suomessa edellyttää yleensä työntekijän oleskelulupaa. Lisäksi työnteko edellyttää yleensä voimassaolevaa oleskelulupaa silloinkin, kun työntekijän oleskelulupaa ei edellytetä.

Työlupapalvelut

Yhdenvertainen kohtelu

Ulkomaalaisia ja suomalaisia työntekijöitä koskevat samat työehdot ja työturvallisuusvaatimukset.