Rekrytointi Targeted Mobility Schemes -liikkuvuushankkeiden avulla

Targeted Mobility Schemes -hankkeella helpotetaan taloudellisen tuen avulla osaajien rekrytointia toisesta EU-maasta, Norjasta tai Islannista.

Työnantajalle voidaan myöntää taloudellista tukea työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin

Työnantajalle myönnettävän tuen suuruus määräytyy työhön tulevalle tarjotun tukipaketin sekä työskentelymaan perusteella. Tuen suuruusluokka on noin 810–2000 euroa/työntekijä.

Taloudellisen tuen edellytykset

  1. Palkattavan työntekijän tulee olla vähintään 18–vuotias EU:n, Norjan tai Islannin kansalainen, joka on laillisesti sijoittunut EU:n jäsenvaltioon, Norjaan tai Islantiin
  2. Työnantajan tulee tarjota vähintään työhön perehdytystä, apua paikkakunnalle asettautumiseen ja kielikoulutusta
  3. Tukea saava työnantaja on henkilöstömäärältään enintään 250 henkilöä, laillisesti sijoittautunut johonkin EU-maahan, Norjaan tai Islantiin, tekee rekrytoitavan kanssa vähintään 6 kuukauden työsopimuksen, jonka palkka- ja työehdot ovat kansallisen työlainsäädännön mukaiset ja tehtävä työsopimus voi olla koko- tai osa-aikaistatyötä, mutta kuitenkin vähintään 50 % kokopäiväisestä työajasta

Myös työnhakijalla on mahdollisuus hakea tukea työhaastattelumatkaan ja asettautumiseen sekä kielikurssiin ja tutkinnon tunnustamisesta aiheutuviin kustannuksiin.
TMS-hankkeita on tällä hetkellä kolme: Ruotsin, Italian ja Saksan koordinoimat hankkeet.

Ruotsin TMS-hanke

Mikäli olet palkkaamassa työntekijää toisesta EU-maasta tai Norjasta tai Islannista, voit hakea perehdyttämiseen taloudellista tukea Ruotsin koordinoimasta hankkeesta.
Tuen saamiseksi tulee olla yhteydessä TE-toimistoon, joten ota yhteyttä lähimpään Eures-neuvojaan.

Eures-neuvojien yhteystiedot

Käytännössä tuen hakemiseksi tulee täyttää kaksi lomaketta, jotka löytyvät hankkeen nettisivuilta kohdasta Information to employers → How to apply. Toinen lomakkeista on varsinainen hakemuslomake ja toinen perehdyttämisohjelman mallipohja, joka toimii rasti-ruutuun-periaatteella.

Tuen määrä riippuu perehdyttämisohjelman laajuudesta ja kohdemaasta. Jos ohjelma on perusperehdytys, suomalainen työnantaja voi saada 1390 euroa ja jos perehdytys on laajempi, summa on 1750 euroa.

Hakemus

Hakemuslomakkeista löydät tarkemmat ohjeet siitä, mitä mm. perusperehdytyksen tai laajemman perehdytyksen tulee sisältää ja mitä liitteitä tarvitaan tuen hakemiseksi. Tuki on työntekijäkohtainen eli jos on useampi palkattava työntekijä, jokaisesta palkattavasti voi saada tämän summan. Huomaathan että hankkeella on oikeus tehdä muutoksia tukisummiin.

Tukihakemus lähetetään Suomen osalta käsiteltäväksi:

Lisätietoa hankkeen kotisivuilta

Targeted Mobility Scheme - Your first EURES job (arbetsformedlingen.se)

Italian TMS-hanke

Voit kysyä lisätietoa hankkeesta osoitteesta EURES-TMS@anpal.gov.it Voit kirjautua hankkeeseen osoitteeseen https://eureslogin.anpal.gov.it/index

Saksan TMS-hanke

Saksan hanke myöntää taloudellista tukea vain saksalaisille työnantajille.

Saksan hanke (eures-deutschland.de)

Kysyttävää?

Jos sinulle jäi kysyttävää, ole yhteydessä TE-toimistoosi tai lähetä sähköpostia yfej@te-toimisto.fi