Tukea rekrytointiin

Monimuotoinen työyhteisö koostuu erilaisista ihmisistä. Osa saattaa tarvita työelämään päästäkseen hieman enemmän perehdytystä tai tukea. Tutustu näillä sivuilla työttömän palkkaukseen liittyviin tukiin.  

Työ- ja elinkeinotoimisto voi tukea työnantajaa, kun se palkkaa esimerkiksi

  • työttömän, joka tarvitsee tavallista enemmän apua työllistymiseen
  • nuoren, joka hakee ensimmäistä työpaikkaansa
  • osittain työkykyisen, joka haluaa käyttää kykyjään työelämässä.

Palkkaukseen tukea

TE-toimiston myöntämät tuet, palkkatuki ja työolosuhteiden järjestelytuki, lähtevät työttömän tarpeista. Työnantajalla on tarve löytää tehtävään osaava tekijä. Uusi sopiva työntekijä voi löytyä työnhakijasta, jonka työnhakua tuetaan. Myös osatyökykyisellä, pitkään työttömänä olleella tai nuorella on osaamista ja oikea asenne työhön ja uuden oppimiseen.

Työllisyyden kuntakokeiluun kuuluva kunta voi myöntää asiakkaanaan olevan työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi palkkatukea TE-toimiston sijasta.

Työnantajan palvelut työllisyyden kuntakokeilussa

Työhönvalmentaja auttaa

TE-toimiston työhönvalmentajan palvelut tukevat työllistymistä henkilökohtaisesti.

Työhönvalmentaja voi auttaa ennen työsuhteen solmimista tai työsuhteen alussa myös työnantajaa, joka esimerkiksi

  • hakee TE-toimiston tukia
  • sovittaa yhteen työllistyjän eläkkeen ja palkan
  • arvioi työolosuhteiden järjestelytuen tarvetta.

Tuke työllistämiseen #kyllälöytyy!-kampanjavideo