Tarjoa työkokeilumahdollisuus

Tarjoamalla mahdollisuuden työkokeiluun työpaikalla voit auttaa esimerkiksi nuorta ammatinvalinnassa tai työmarkkinoille palaavaa osaamisensa kartoittamisessa. Työkokeiluun osallistuja tutustuu ammatteihin ja työympäristöön käytännössä. 

Mitä työkokeilu ei ole

  • työkokeilu ei ole työsuhde, joten sen ajalta ei makseta palkkaa
  • työkokeilu ei ole työsuhteen koeaika
  • työkokeilu ei kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä. 

Työkokeiluun osallistuva saa useimmiten työkokeilun ajalta työttömyysetuutta ja kulukorvausta.

Työkokeilun hyödyt työnantajalle 

  • Tutustut työkokeilijaan, josta voit myöhemmin rekrytoida talon tavat tuntevan työntekijän. 
  • Voit hakea henkilön palkkaamiseen palkkatukea.

Ilmoita työkokeilumahdollisuus verkossa

Jos haluat tarjota mahdollisuuksia kokeilla tehtäviä organisaatiossasi, voit ilmoittaa  siitä Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelussa. Jos sinulla ei ole mahdollisuutta sähköiseen asiointiin, voit ilmoittaa mahdollisuudesta ottamalla yhteyttä TE-toimistoon.

Kun TE-toimisto on hyväksynyt ilmoittamasi työkokeilumahdollisuuden, työnhakijat näkevät Oma asiointi -palvelussa heille sopivat työkokeilumahdollisuudet ja voivat ottaa työnantajaan suoraan yhteyttä.

Työkokeilumahdollisuuden voi ilmoittaa vaihtoehtoisesti myös työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvalle kunnalle.

Työnantajan palvelut työllisyyden kuntakokeilussa