Ohjeita TEM054-lomakkeen täyttämiseen

Työnantajan tulee täyttää TEM054-lomake, kun työntekijä hakee työntekijän oleskelulupaa. Lomake on pakollinen liite työntekijän oleskelulupahakemuksessa.

Jos lomakkeesta puuttuu tietoja tai tällä sivulla mainittuja liitteitä, TE-toimisto pyytää lisäselvityksiä, jonka takia käsittelyaika pitenee. Lomake tulee olla sellaisen henkilön täyttämä ja allekirjoittama, jolla on nimenkirjoitusoikeus yrityksessä.

Käytä työnantajan Enter Finland verkkopalvelua

Kun täydennät työntekijän hakemusta verkkopalvelussa, hakemuksen käsittelyaika lyhenee. Täydennä ja lähetä tiedot työehdoista verkkopalvelussa kohdasta ”työehdot puuttuvat”. Klikkaa sen jälkeen nappia ”ilmoita työehdot”.

Voit lähettää myös liitteitä Enter Finlandissa.

Lisätietoa työnantajan Enter Finland- palvelusta (migri.fi)

Jos et voi käyttää työnantajan Enter Finland verkkopalvelua

Täytä TEM054 -paperilomake. Toimita lomake sekä liitteet työntekijälle, joka liittää ne hakemukseensa. Lähetämme mahdolliset selvityspyynnöt TEM054-lomakkeessa ilmoitettuun posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Sähköposti lähetetään salattuna.

Näin täytät TEM054-lomakkeen

 • Kirjoita näihin kenttiin työntekijän henkilötiedot.

 • Kirjoita näihin kenttiin työnantajan nimi- ja yhteystiedot.
   
  Jos työnantajalla ei ole y-tunnusta (henkilötyönantaja), kirjoita työnantajan henkilötunnus.

 • Kirjoita näihin kenttiin toimeksiantajan nimi- ja yhteystiedot, jos yritykselläsi ei ole toimipaikkaa Suomessa. Toimeksiantaja on se yritys, jossa työntekijäsi työskentelee urakointi- tai aliurakointityössä tai vuokratyövoimana. 

 • Kun palkkaat työntekijän, yrityksesi täytyy noudattaa suomalaista työlainsäädäntöä.

  Työsuojeluviranomainen neuvoo tarvittaessa työsopimuksiin, palkkaukseen, työaikaan, vuosilomiin ja muihin työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä. Tietoa työsuhdelainsäädännöstä ja keskeisistä työehtosopimuksista saat myös omasta työmarkkinajärjestöstä.

  Puhelinneuvonta (tyosuojelu.fi)

 • Kirjoita työntekijäsi työtehtävät. Jos työntekijällä on monta työtehtävää, kirjoita lisäksi, miten työntekijän työaika jakautuu eri työtehtävien kesken. Esimerkki: ”Siivous 50 % ja lastenhoito 50 %”.

  • Jos työsuhde on voimassa toistaiseksi, kirjoita milloin työsuhde alkaa.
  • Jos työsuhde on määräaikainen, kirjoita milloin työsuhde alkaa ja milloin se päättyy. Kirjoita, miksi työsuhde on määräaikainen. Määräaikaisuudelle on oltava perusteltu syy.
 • Kirjoita tähän kohtaan työntekijän säännöllinen työaika eli työtuntien määrä. Ilmoita tunnit samalla tavalla kuin ne työehtosopimuksessa määräytyvät.

  Jos työntekijällä on osa-aikatyö, kirjoita tähän se tuntimäärä, jonka voit työntekijälle vähintään luvata. Osa-aikatyössä palkan täytyy olla vähintään 1 283 euroa kuukaudessa ennen vähennyksiä (brutto) vuonna 2022.

 • Ilmoita, onko työsuhteessa koeaika ja kirjoita sen pituus.

 • Ilmoita, onko työntekijän vuosiloma työehtosopimuksen vai vuosilomalain mukainen. Voit tarkistaa vuosiloman pituuden ja muut vuosilomaan liittyvät asiat (esimerkiksi lomarahan) vuosilomalaista ja työehtosopimuksesta.

 • Palkan suuruus

  Kirjoita työntekijän palkan määrä. Tarkista, että työntekijän palkka on alan työehtosopimuksen mukainen.

  Joillakin aloilla ei ole työehtosopimusta. Jos työehtosopimusta ei ole, työntekijän täytyy saada palkkaa vähintään 1 252 euroa kuukaudessa ennen vähennyksiä (brutto) vuonna 2021. Lisätietoja löydät Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

  Palkka (tyosuojelu.fi)

  Palkan määräytymisen peruste

  Kirjoita, maksetaanko työntekijän palkka työajan (aikapalkka) vai urakan (urakkapalkka) mukaan.

  Palkanmaksukausi

  Kirjoita, kuinka usein työntekijälle maksetaan palkka.

  Luontoisetujen verotusarvo

  Jos työntekijälle kuuluu luontoisetuja, kirjoita luontoisetujen verotusarvo. Luontoisetuja ovat esimerkiksi täysihoitoetu tai ravintoetu. Luontoisedut voivat kuulua työntekijän rahapalkkaan tai ne voivat olla rahapalkan lisänä. Lisätietoja löydät Verohallinnon verkkosivuilta.

  Työsuhde-edut (vero.fi)

 • Kirjoita työehtosopimuksen virallinen nimi kokonaisuudessaan. Älä käytä lyhenteitä, liiton nimeä, tai puhekielistä ilmaisua työehtosopimuksesta. Työehtosopimukset löydät Finlexin verkkosivuilta.

  Työehtosopimukset (finlex.fi)

   

 • Kirjoita paikkakunta, jossa työntekijä pääasiassa työskentelee. Jos pääasiallista työntekopaikkakuntaa ei ole, ilmoita kaikki paikkakunnat, joissa työntekijä työskentelee.

 • Kirjoita, määräytyykö työntekijän irtisanomisaika työehtosopimuksen vai työsopimuslain mukaan. Jos olet sopinut työntekijän kanssa muusta irtisanomisajasta, kirjoita irtisanomisajan pituus.

 • Ilmoita, onko työnantaja irtisanonut työsopimuslaissa määriteltynä aikana työntekijöitä samoista tai samankaltaisista tehtävistä taloudellisista tai tuotannollisista syistä tai saneerausmenettelyn yhteydessä. Työsopimuslain mukaan työnantajalla on työntekijän takaisinottovelvollisuus tietyin edellytyksin. Lisätietoja löydät Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

  Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet (tyosuojelu.fi)

Tarvittavat liitteet työntekijän oleskelulupahakemukseen

 • Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa, kun toimitat hakemukseen tarvittavat liitteet. Liitteiden pitää olla suomen-, ruotsin- tai englanninkieliset. Jos liitteet ovat muulla kielellä, hanki niihin virallinen käännös.

  Kun tarvitset työntekijän yritykseesi, sinun täytyy ottaa selvää, olisiko yrityksesi mahdollista löytää työtehtävään sopiva työntekijä Suomesta tai EU/ETA-maasta.
   
  ELY-keskuksilla on alueelliset linjaukset ulkomaisen työvoiman käytöstä. Linjauksissa kerrotaan ammatit, joissa työpaikkailmoitusta ei tarvitse avata TE-palveluiden sivuille. Lisätietoa löydät ELY-keskuksen verkkosivuilta.

  Työvoiman maahanmuutto (ely-keskus.fi)

  Ilmoita paikka TE-palvelujen sivuille kahdeksi viikoksi. Paikka pitää ilmoittaa samoilla työehdoilla kuin mitä ilmoitat hakemuksessa.

  Ilmoita avoin työpaikka

  • Kun hakuaika on päättynyt, kirjoita selvitys siitä, kuinka monta henkilöä otti yhteyttä ja valitsitko jonkun heistä. Jos et valinnut ketään, kirjoita miksi.
  • Jos yrityksesi on viimeisen kolmen kuukauden aikana hakenut työntekijää TE-palvelujen sivuilla samanlaiseen työhön, kirjoita selvitys siitä, kuinka monta henkilöä otti yhteyttä ja valitsitko jonkun heistä. Jos et valinnut ketään, kirjoita miksi.
  • Jos työpaikkailmoituksessa vaaditaan ammattitaitoa ja/tai koulutusta, liitä työntekijän tutkintotodistukset ja/tai työtodistukset.
 • Jos työtehtävässä vaaditaan lakisääteistä pätevyyttä, liitä todistus työntekijän pätevyydestä, esimerkiksi kuljettajan ammattipätevyyskortti.

  1. Liitä hakemukseen todistus, josta käy ilmi, ettei työntekijällä ole salmonellatartuntaa. Salmonellatodistus tarvitaan, jos työntekijä käsittelee pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita.
  2. Liitä hakemukseen todistus, josta käy ilmi, ettei työntekijä sairasta tuberkuloosia.  Tuberkuloositodistus tarvitaan, jos työntekijä työskentelee sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksiköissä tai alle kouluikäisten lasten hoitotehtävissä.
 • TE-toimisto tarkistaa yrityksen verojen ja vakuutusmaksujen tiedot eri viranomaisjärjestelmistä.

  • Jos yrityksellä on erääntyneitä maksuja ja niistä ei ole tehty maksusuunnitelmaa, liitä todistus siitä, että erääntyneet maksut on hoidettu.
  • Jos työnantajalla ei ole y-tunnusta (henkilötyönantaja), liitä hakemukseen enintään kolme kuukautta vanhat TyEL-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusten voimassaolo- ja maksutodistukset.
  • Pyydä vakuutusyhtiöltä TyEL- ja tapaturmavakuutuksen voimassaolo- ja maksutodistukset sekä Työllisyysrahastolta todistus työttömyysvakuutusmaksuista.
  • Jos työnantajalla on erääntyneitä vakuutusmaksuja, liitä hakemukseen kopio vakuutusyhtiön kanssa tehdystä maksujärjestelystä tai todistus siitä, että erääntyneet maksut on hoidettu.
  • Jos työnantajalla ei ole vielä palkattuja työntekijöitä, vakuutukset ja työterveyshuolto tulee järjestää, kun ensimmäinen palkattu työntekijä aloittaa työnteon.
 • Liitä hakemukseen työntekijän A1-todistus. A1-todistus tarvitaan, jos työntekijä on lähetetty EU-/ETA-maasta ja hän kuuluu lähettämisen ajan lähtömaan sosiaaliturvaan.

 • Liitä hakemukseen työterveyshuollon palveluntuottajan antama todistus työterveyshuollon järjestämisestä tai voimassa oleva sopimus.

  • Jos yritys on toiminut alle vuoden, liitä hakemukseen kirjanpitäjän lausunto yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja siitä, pystyykö yritys huolehtimaan työnantajavelvoitteistaan.
  • Jos yrityksen toiminta ei ole vielä alkanut, liitä hakemukseen yrityksesi liiketoimintasuunnitelma.
  • Jos työnantajalla ei ole y-tunnusta (henkilötyönantaja), liitä hakemukseen työnantajan viimeisin palkkatodistus tai verotuspäätös.
  • Jos työntekijän palkan maksaa sijaismaksaja, liitä hakemukseen maksajan päätös  asiasta. Esimerkiksi kunnan päätös henkilökohtaisesta avusta.
 • Jos työntekijä tekee urakka- tai alihankintatyötä, liitä hakemukseen urakkas- tai toimeksiantosopimus. Sopimuksesta tulee käydä ilmi työkohteen nimi, osoite, kesto ja työtehtävät.

  Jos työntekijä tekee vuokratyötä, liitä hakemukseen vuokratyötä koskeva sopimus. Sopimuksesta tulee käydä ilmi työkohde ja tilauksen kesto.

 • Jos yrityksessä on osa-aikaisia työntekijöitä samassa työssä kuin mihin oleskelulupaa haetaan, liitä selvitys siitä, onko osa-aikaisille työntekijöille tarjottu kokoaikatyötä.

 • Työntekijän jatkolupahakemukseen on liitettävä

   

  Palkkalaskelmat

  Työntekijän palkkalaskelmat palkanmaksukausittain eriteltynä koko edellisen oleskeluluvan ajalta. Palkkalaskelmista tulee näkyä maksajan nimi, saajan nimi, palkanmaksukausi, palkanmaksupäivä, peruspalkka, ylityökorvaus, sunnuntaityökorvaus ja muut lisät, tehtyjen työtuntien määrä, mahdolliset luontoisedut, vuosiloma-ajan palkka ja lomaraha tai vuosilomakorvaus sekä palkasta tehdyt vähennykset.

  Hygieniapassi

  Jos työntekijä on työskennellyt pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta, liitä hakemukseen työntekijän hygieniapassi.

  Hygieniapassi (ruokavirasto.fi)

 • Lomake tulee olla sellaisen henkilön täyttämä ja allekirjoittama, jolla on nimenkirjoitusoikeus yrityksessä.

  Virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen antamisesta viranomaiselle rangaistaan työnantajan ulkomaalaisrikkomuksena.

  TE-toimisto voi päättää, että työntekijän oleskelulupia ei myönnetä sellaisen työnantajan palvelukseen tai toimeksiantajan sopimussuhteeseen, joka on antanut viranomaiselle virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja. Päätös pidättäytymisestä tehdään enintään kuuden kuukauden määräajaksi.