Vuorotteluvapaan kautta uutta osaamista työyhteisöön

Vuorotteluvapaa hyödyttää monia osapuolia

  • Työtön työnhakija saa mahdollisuuden kerryttää työkokemusta määräaikaisesta työstä
  • Työnantaja voi saada uutta osaamista työyhteisöön
  • Se edistää työntekijän jaksamista

Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi pitää palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on

  • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
  • alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
  • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata myös työllisyyden kuntakokeilussa asiakkaana oleva työtön työnhakija ehtojen täyttyessä.

Työnantajan palvelut työllisyyden kuntakokeilussa

Lue lisää vuorotteluvapaasta ja ehdoista

Vuorotteluvapaa