Yrittäjäksi kouluttautuminen

Kun harkitset yrittäjyyttä uravaihtoehtona, aiot yrittäjäksi tai olet perustanut yrityksen, voit osallistua yrittäjyyden uravalmennukseen tai yrittäjäkoulutukseen.

Voit käynnistää yritystoiminnan joustavasti samalla, kun osallistut yrittäjäkoulutukseen. Tästä saat lisätietoa sivulta Starttiraha – aloittavan yrittäjän tuki. Työvoimakoulutuksena järjestetään myös koulutusta, joka tähtää yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osan suorittamiseen.

Starttiraha - aloittavan yrittäjän tuki

Uravalmennus tutustuttaa yrittäjyyteen

Kun olet kiinnostunut yrittäjyydestä tai harkitset sitä, uravalmennus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen palkkatyön vaihtoehtona.

Valmennukset

  • antavat yleiskuvan yrittäjyydestä
  • valottavat käytännön näkökohtia yrityksen perustamisesta ja yrittäjänä toimimisesta
  • selvittävät ja arvioivat, millaiset valmiudet ja edellytykset osallistujilla on yrittäjyyteen

Yrittäjäkoulutus tukee yrityksen perustamista

Kun suunnittelet yritystoimintaa, voit osallistua lyhytkestoiseen työvoimakoulutuksena järjestettävään yrittäjäkoulutukseen, josta saat perustietoa

  • yrittäjyydestä
  • yrityksen perustamisesta
  • yritystoiminnan eri alueista, kuten rahoituksesta, markkinoinnista, viestinnästä, verotuksesta ja taloushallinnosta

Koulutus kehittää opiskelijoiden yritysideoita ja tukee liiketoimintasuunnitelman laatimista.

Yrityksen perustamiskoulutus laajentaa osaamista

Yrityksen perustamiskoulutuksessa opiskelija voi perehtyä laajemmin yrityksen perustamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja kehittää edelleen yritysideaa ja liiketoimintasuunnitelmaa.

Koulutus syventää tietoja muun muassa

  • rahoituksesta, laskentatoimesta ja verotuksesta
  • markkinoinnista
  • yrittämisen riskeistä
  • työnantajana toimimisesta

Tavoitteena voi olla kehittää alueita, joita yrittäjä pitää ongelmallisina sekä edistää yritysten välistä yhteistyötä. Koulutus voi tähdätä yrittäjän ammattitutkintoon tai sen osaan.