Tukea koulutuksen ja työuran ratkaisuihin

Etkö löydä tarvitsemaasi koulutus- tai ammattitietoa tai haluatko varmistaa, että löytämäsi tieto pitää paikkansa? Sinun ei tarvitse pohtia yksin tulevaisuuden ratkaisujasi. Tältä sivulta löydät eri vaihtoehtoja, joista saat apua.

Ammatinvalinta- ja uraohjausta TE-toimistoissa

TE-toimiston ammatinvalinta- ja uraohjauksessa voit keskustella asiantuntijan kanssa

  • osaamisesi kehittämisestä
  • miten hakeudut työhön tai koulutukseen
  • opintojen sisällöistä
  • ammateista ja ammattialoista
  • opintojen rahoitusvaihtoehdoista.

TE-toimiston psykologin avulla löydät ratkaisuja ammatinvalintaan, työhön tai koulutukseen liittyviin kysymyksiin. Psykologi selvittää kanssasi edellytyksiäsi, tavoitteitasi ja vaihtoehtojasi koulutuksessa ja työelämässä. 

Ammatilliseen kuntoutukseen perehtynyt asiantuntija auttaa, jos jokin vamma tai sairaus heikentää työ- ja toimintakykyäsi. Hänen kanssaan voit selvittää työ- ja koulutusmahdollisuuksia, joissa mahdolliset rajoitukset on otettu huomioon.

On tärkeää selvittää, kenen vastuulle kuuluu järjestää ammatillinen kuntoutuksesi. Jos olet työssä, ota yhteyttä työpaikkasi työterveyshuoltoon tai eläkelaitoksesi kuntoutusneuvojaan. Myös Kela järjestää ammatillista kuntoutusta. 

Suunnitelmasi tukena on koko TE-toimiston ammatin ja koulutuksen valintaan, työelämään ja ammatilliseen kehitykseen liittyvä asiantuntemus. Maksuttomat – mutta yleensä ajanvarausta edellyttävät – palvelut on tarkoitettu myös muille kuin työnhakijoille. 

Koulutusneuvontaa ja Uraohjausta TE-puhelinpalveluissa

Koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta saat tietoa

  • koulutuksista ja niihin hakeutumisesta
  • opintojen rahoituksesta
  • työllisyystilanteesta eri ammattialoilla.

Koulutusneuvonnan Facebook-sivuilta löydät ajankohtaista tietoa esimerkiksi opiskelumahdollisuuksista, opintojen rahoittamisesta sekä eri aloista ja ammateista. Siellä voit myös esittää kysymyksiä ja osallistua keskusteluun. 

TE-puhelinpalvelujen Uraohjauksen psykologit tarjoavat puhelin- ja video-ohjausta, kun tarvitset apua urasuunnitteluun tai haluat keskustella työ- tai opiskeluongelmista psykologin kanssa.

Uraohjaus

Mahdollisuuksia palvelujen tueksi 

Työkokeilu työpaikalla selkiyttää tai varmistaa käytännön työtehtävissä käsityksiäsi sinulle sopivista töistä.

Työkokeilun kautta työmarkkinoille

Koulutuskokeilussa tutustut koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin. Näin voit arvioida koulutussuunnitelmaasi ja täsmentää sitä. Koulutuskokeilussa voit keskustella opettajien ja oppilaanohjaajien kanssa opiskeluun liittyvistä asioista. Voit myös tutustua oppilaitokseen ja opiskeluun seuraamalla oppitunteja. Koulutuskokeilu kestää enintään kymmenen päivää.  

Uravalmennus täsmentää ammatillisia tavoitteitasi vertaistuen ja käytännön kokeilujen avulla.

Uravalmennus

Soveltuvuustestien ja muiden psykologisten arviointimenetelmien avulla voidaan kartoittaa kiinnostuksiasi, vahvuuksiasi ja luonteenpiirteitäsi.

Työhönvalmennus tukee työpaikan etsintää, työsopimuksen solmimista ja työsuhteen vakiinnuttamista

Työhönvalmentajan tuella työhön tai koulutukseen

Asiantuntija-arviointeja ovat esimerkiksi lääketieteelliset, psykologiset ja sosiaaliset tutkimukset sekä yritystoiminnan edellytysten arvioinnit.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, saat ammatinvalinta- ja uraohjausta omasta kotikunnastasi. Käytössäsi ovat myös TE-puhelinpalvelut.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana