Työvoimakoulutus

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

Maksutonta ammatillista työvoimakoulutusta järjestetään

  • ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa
  • korkeakouluissa
  • yksityisissä oppilaitoksissa.

Kenelle ammatillista työvoimakoulutusta?

Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.  

Yrittäjyyttä harkitsevalle tai yrittäjäksi aikovalle järjestetään uravalmennusta yrittäjyyteen ja yrittäjäkoulutusta. Yritystoiminnan aloittamisen voi joustavasti yhdistää yrittäjäkoulutukseen.

Jos et löydä tarjonnastamme sinulle soveltuvaa koulutusta, voit ottaa yhteyttä TE-toimistoon ja keskustella mahdollisuudesta koulutukseen yksittäisenä opiskelijapaikkana.

Kesken olevia korkeakouluopintoja ei ole mahdollista suorittaa loppuun työvoimakoulutuksena. Ne voi kuitenkin olla mahdollista suorittaa loppuun omaehtoisina opintoina työttömyysetuudella. Ehtona silloin muun muassa on, että sovit opinnoista etukäteen työ- ja elinkeinopalveluidesi kanssa sekä se, että aiemmat opinnot ovat olleet todistettavasti kesken yli vuoden.

Koulutusvahti -palvelun avulla voit tilata tiedot uusista alkavista työvoimakoulutuksista sähköpostiisi.

Hae koulutukseen:

Haussa oleva työvoimakoulutus ja Koulutusvahti

Työ- ja elinkeinopalvelut suunnittelevat ja toteuttavat ammatillista koulutusta usein yhteistyössä työnantajien kanssa (yhteishankintakoulutus). Koulutuksiin voivat osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvät tai yrittäjä työntekijöidensä lisäksi sekä yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät.

Toimeentulo ja kustannusten korvaukset

Jos olet työtön, TE-toimisto voi korvata matka- ja yöpymiskustannuksia matkasta

  • työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen tai soveltuvuuskokeeseen
  • oppilaitokseen ennen työvoimakoulutuksen aloittamista, jos vammasi tai sairautesi edellyttää tutustumista oppilaitoksen esteettömyyteen ja soveltuvuuteen.

Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna palvelun ajalta. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto voi maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Palaute työvoimakoulutuksista

Jokaisesta järjestetystä koulutuksesta kerätään opiskelijoiden palautteet.

Opiskelijoiden antaman palautteen lisäksi koulutusten laatua seurataan asiakastietorekisteristä tuotettavien tilastojen avulla. Koulutuksen työllistävyys on laatukriteereistä tärkein.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, saat ohjausta työvoimakoulutuksiin hakeutumiseen kotikunnastasi. TE-toimisto hoitaa kuitenkin edelleen työvoimakoulutusten haastattelut ja opiskelijavalinnat. Kuntakokeiluun kuuluva kunta päättää mahdollisten matka- ja yöpymiskustannusten korvaamisesta sekä harkinnanvaraisesta kulukorvauksesta.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana