Jos työttömyytesi jatkuu

Jos työttömyytesi jatkuu yli kolme kuukautta, TE-toimisto ottaa sinuun yhteyttä, jotta työllistymissuunnitelmasi voidaan päivittää.

Työllistymissuunnitelma

Ilmoita muutoksista

Mikäli työnhakutilanteessasi tapahtuu muutoksia, ilmoita niistä TE-toimistoosi. Helpoiten se käy Oma asiointi-palvelun kautta, joka on avoinna 24h.

Ilmoita TE-toimistolle

  • työhön menosta, joka kestää yli kaksi viikkoa (lyhyemmistä ilmoitetaan vain työtömyyskassalle tai Kelalle päiväraha- tai työmarkkinatukihakemuksessa)
  • työajan muutoksista (kokoaikainen / osa-aikainen / lomautus)
  • yli kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta. Yritystoimintana voidaan pitää oman yritystoimintasi lisäksi työskentelyä perheyrityksessä.
  • työn tekemisestä muuten kuin palkansaajana tai yrittäjänä, esimerkiksi omaishoitajana
  • opiskelun aloittamisesta
  • kansalaisuuden muuttumisesta ja oleskeluluvan muutoksista.
  • työllistymistä edistävän palvelun keskeytymisestä (yksittäisistä poissaoloista ilmoitetaan vain työttömyyskassalle tai Kelalle päiväraha- tai työmarkkinatukihakemuksessa)

Edellä olevat ovat tyypillisimpiä ilmoitettavia muutoksia. TE-toimisto neuvoo tarkemmin säännöllistä keikkatyötä tekeviä. Jos olet epävarma muutoksen vaikutuksesta oikeuteesi saada työttömyysetuutta, ota yhteyttä TE-toimistoon tai työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalveluun. 

Yhteystiedot

Tukea työnhakuun

Kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi, sinulla on oikeus TE-toimiston tarjoamiin TE-palveluihin ja saada apua työllistymiseen. 

Tutustu palveluihimme ja ota mielenkiintoiset palvelut puheeksi oman asiantuntijasi kanssa.

Lisätietoa

Ilmoita muutoksista työttömyysetuuteen (kela.fi)