Työttömyysturva

Työttömyysturva korvaa työttömyyden aiheuttamia taloudellisia menetyksiä. Kun olet työtön työnhakija, työttömyysturva varmistaa taloudellisesti mahdollisuutesi hakea työtä sekä parantaa edellytyksiäsi päästä tai palata työmarkkinoille.

Työttömyysetuuksia ovat

  • ansiopäiväraha
  • peruspäiväraha
  • työmarkkinatuki

Lisäksi voit saada korotusosaa tai korotettua ansio-osaa työllistymissuunnitelmassasi tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.

Työssäoloehto

Jos olet ollut ennen työttömyyttä työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täytät tänä aikana työssäoloehdon, saat ansiopäivärahaa työttömyyskassasta. 

Jos et ole kassan jäsen, Kela maksaa sinulle peruspäivärahaa.

Työttömyyskassat ja Kela tarkastavat, että työssäoloehto täyttyy. Jos se ei täyty tai olet saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan, maksaa Kela sinulle työmarkkinatukea.

Työssäoloehtoon luetaan 75 % palkkatuella tuetusta työsuhteesta.

Työttömyysturvan enimmäiskesto

Työttömyysturvan enimmäiskesto on pääsääntöisesti 400 päivää.

  • Jos sinulla on työhistoriaa enintään kolme vuotta, enimmäiskesto on 300 päivää.
  • Jos työssäoloehtosi täytyy täytettyäsi 58 vuotta, enimmäiskesto on 500 päivää.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)