Opinnot ja työttömyysetuus

Huomaa, että et voi saada opintotukea ja työttömyysetuutta samaan aikaan. Päätoimisena opiskelijana ensisijainen tukesi on opintotuki. Opintotuesta vastaa Kela.

Opiskelu työttömyysetuudella

Jos olet työtön ja haluat aloittaa opiskelut, kannattaa sinun tutustua työvoimakoulutuksiin, lyhytkestoisten tai sivutoimisten opintojen mahdollisuuteen sekä omaehtoiseen opiskeluun työttömyysetuudella. Ne ovat tapoja, joilla voi olla mahdollista opiskella työttömyysetuutta saaden. 

Ammatinvalinta ja koulutus

Päätoimiset opinnot

Päätoimisena opiskelijana et yleensä ole oikeutettu työttömyysetuuteen – et myöskään opiskelun loma-ajalla.  

Päätoimisia ovat opinnot, joiden tavoitteena on suorittaa:

 • ammattikorkeakoulututkinto
 • ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto yliopistossa.

Päätoimisina pidetään lukio-opintoja, joiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 150 opintopistettä eli käytännössä nuorille suunnatut lukio-opinnot sekä sisäoppilaitoksessa järjestetyt lukio-opinnot.

Päätoimisia ovat ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaiset opinnot, joiden tavoitteena on:

 • ammatillisen perustutkinnon tai tutkinnon osan
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen tai
 • työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen suorittaminen.

Päätoimisia ovat myös muut kuin edellä mainitut opinnot, kun

 • opintosuunnitelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukaudessa
 • opetusohjelmassa opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 25 viikkotuntia, jollei sitä ole määritelty opintopisteinä tai -viikkoina tai osaamispisteinä
 • opinnot ovat oppivelvollisuusiän ylittäneille järjestettyjä perusopetuslain mukaisia opintoja, joiden laajuus on vähintään 22 kurssia lukuvuodessa.

TE-toimisto selvittää opintojesi pää- tai sivutoimisuuden tapauskohtaisesti. Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, myös kotikuntasi voi lähettää sinulle opintoihisi liittyviä selvityspyyntöjä.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Opintojen päättyminen

Opiskeluasi pidetään päätoimisena, kunnes osoitat sen päättyneen. Jos suoritat lukion tai perusopetuksen koko oppimäärää, pidetään sinua aina päätoimisena opiskelijana lukukauden loppuun asti. Korkeakoulututkinto katsotaan päättyneeksi tutkintotodistuksen päivämäärällä.

Voit tarvittaessa osoittaa, että opintosi ovat päättyneet esimerkiksi:

 • tutkintotodistuksella
 • erotodistuksella
 • selvityksellä, että näyttökokeeseen valmistava koulutus on päättynyt.

Opintojesi päättymistä osoittaa myös se, että opintosi ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden. Opintojen keskeytyneenä olo tarkoittaa sitä, ettei sinulla ole opintosuorituksia etkä ole osallistunut opetukseen tai valmistellut ohjatusti esimerkiksi lopputyötäsi.

Ota yhteyttä

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)