Työttömyysetuuden hakeminen

Ennen kuin haet

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi.Saat ilmoittautumisen jälkeen tiedon, jos sinut siirretään kuntakokeilun asiakkaaksi.

  • Voit ilmoittautua jo ennen kuin työttömyys, lomautus tai lyhennetty työviikko alkaa.  
  • Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi uudestaan myös työvoimakoulutuksen ja palkkatukijakson jälkeen.

Omavastuuaika (viisi päivää) alkaa vasta, kun olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi. Omavastuuaikana ei makseta työttömyysetuutta.

Työnhaun aloittamisen jälkeen TE-toimisto antaa työttömyysetuuden maksajalle (työttömyyskassa tai Kela) tiedoksi työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysturvaan tai tekee sinulle lisäselvityspyynnön lausunnon antamista varten.

Työttömyysetuus - kenelle ja millä ehdoin?

Työnhaun aloituksen yhteydessä saat myös ohjeet, miten asiakkuutesi TE-palveluissa etenee. Noudata sekä Oma asiointi -palvelussa että asiantuntijoilta saamiasi ohjeita ja määräaikoja. Jos et toimi TE-toimiston edellyttämällä tavalla, työnhakusi katkeaa ja saatat menettää oikeutesi työttömyysetuuteen määräajaksi tai toistaiseksi.

Jos olet kuntakokeilun asiakas, kunta ohjeistaa sinua asioinnissa TE-toimiston sijasta. Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet sekä työttömyysetuuden saamisen ehdot koskevat myös sinua. Kotikuntasi antaa sinulle ne työvoimapoliittiset lausunnot, jotka kuuluvat sen tehtäviin kokeilulain mukaisesti. 

Kuntakokeilun asiakkaana haet työttömyysetuutta samalla tavalla työttömyyskassasta tai Kelasta kuin TE-toimiston asiakkaat. Työttömyysetuuden alkamiseen liittyvät seikat kuten omavastuuaika koskevat myös sinua.

Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet 

Työttömyysetuuden hakeminen

Työttömyysetuutta haetaan jälkikäteen neljän viikon tai kuukauden jaksoissa. Voit lähettää ensimmäisen hakemuksen maksajan antamia ohjeita noudattaen myös lyhyemmältä ajalta. Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Maksaja ottaa huomioon viisi omavastuupäivää ja muut mahdolliset korvauksettomat päivät. Maksaja näkee työvoimapoliittisen lausunnon sähköisesti, joten sinun ei tarvitse toimittaa sitä hakemuksesi yhteydessä.
Hae ansiopäivärahaa siitä työttömyyskassasta, jonka jäsen olet. Eri kassoilla on erilaiset käytännöt, joten kysy tarkemmat hakuohjeet omasta työttömyyskassastasi.

Hae työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa Kelasta (kela.fi)

Huomaa, että työttömyyskassat ja Kela maksavat työttömyysetuutta takautuvasti ilman erityisen painavaa syytä enintään kolmelta kuukaudelta.

Työttömyysetuuden alkaminen

Oikeutesi työttömyysetuuteen alkaa aikaisintaan siitä, kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi. Myös omavastuuaika – eli aika, jolta ei makseta työttömyysetuutta alkaa vasta, kun olet ilmoittautunut TE-toimistoon.

  • Jos olet kokonaan ilman työtä, työttömyyspäivärahan ja työmarkkinatuen omavastuuaika on viisi arkipäivää.
  • Työttömyysetuuden alkamiseen voi vaikuttaa muun muassa, jos saat työnantajaltasi työsuhteen päättyessä taloudellisen etuuden, kuten niin sanotun kultaisen kädenpuristuksen. Työttömyyskassa tai Kela ratkaisee asian.

Jos et ole suorittanut lukion tai peruskoulun jälkeistä tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta tai et ole täyttänyt työssäoloehtoa, saat työmarkkinatukea odotusajan jälkeen. Odotusaika on 21 viikkoa. Odotusajan ratkaisee Kela.

  • Odotusajasta vähennetään kalenteriviikot, jolloin olet ollut työssäoloehtoa täyttävässä työssä tai työllistynyt yrittäjänä ja työllistyminen täyttää yrittäjän työssäoloehtoa.
  • Odotusajasta vähennetään myös kalenteriviikot, joina olet saanut työttömyysetuutta taikka joilta työmarkkinatukea ei ole maksettu odotusajan, tarveharkinnan tai omavastuuajan vuoksi. Tarkastelujakso on odotusajan alkamista edeltävät kaksi vuotta.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)