Työttömyysetuus - kenelle ja millä ehdoin?

Tältä sivulta löydät tietoa työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä.

Työttömyysetuuden edellytykset

Työttömyysetuuden saaminen edellyttää seuraavaa:

 • olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi  
 • työnhakusi on voimassa  
 • haet kokoaikatyötä. 

Jos olet osatyökyvyttömyyseläkkeellä, sinulla on oikeus työttömyysetuuteen, vaikka et hakisikaan kokoaikatyötä.

Työttömyysetuus on vastikkeellista. Se tarkoittaa, että olet valmis:

 • ottamaan vastaan työtä tai koulutusta, jota sinulle tarjotaan
 • osallistumaan palveluihin, jotka edistävät työllistymistäsi.

Saat kohtuullisesti aikaa lastenhoidon ja kulkemisen järjestämiseen.

Varmista, että oikeutesi työttömyysetuuteen säilyy:

 • Pidä työnhakusi voimassa.
 • Pidä yhteystietosi ajan tasalla.
 • Noudata Oma asiointi -palvelussa tai henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä saamiasi asiointi- ja toimintaohjeita.
 • Osallistu työnhakijan haastatteluihin sekä työllistymissuunnitelman laatimiseen ja tarkistamiseen.
 • Toteuta työllistymissuunnitelmaasi sovitulla tavalla.
 • Vastaa TE-toimiston yhteydenottoihin.

Työttömyysetuutta et voi saada, jos esimerkiksi suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta tai olet sairaalahoidossa. Työttömyysetuuden maksaja päättää työttömyysetuuden maksamisesta.

Ulkomaanmatkan aikana voit saada työttömyysetuutta, jos:

 • olet TE-toimiston tavoitettavissa
 • osallistut sovitusti palveluihin
 • otat vastaan tarjottua työtä viivytyksettä.

Työttömyysetuuden saanti voi edellyttää sitä, että asut Suomessa. Tämän asian tutkii ja määrittelee työttömyysetuuden maksaja.

Varaudu selvittämään oikeutesi työttömyysetuuteen

Annamme työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä antamiesi tietojen perusteella työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen. 

Ilmoittautumisen yhteydessä antamasi tiedot saattavat riittää työvoimapoliittiseen lausuntoon, jonka lähetämme työttömyyskassaasi tai Kelaan.

Jos tarvitsemme lausuntoon lisäselvitystä, olemme sinuun yhteydessä.  

 • Sinun ei tarvitse toimittaa TE-toimistoon esimerkiksi todistuksia, jos niitä ei erikseen pyydetä.  
 • Näet Oma asiointi -palvelun vastaanottoilmoituksesta, onko työvoimapoliittinen lausunto on annettu vai ottaako TE-toimisto sinuun yhteyttä lisäselvityksen saamiseksi.

TE-toimisto voi pyytää työvoimapoliittista lausuntoa varten esimerkiksi:

 • viimeisimmät työtodistukset tai työsopimuksen, jos olet vielä työssä
 • lomautusilmoituksen tai lomautustodistuksen, jos olet lomautettuna
 • päättö- ja tutkintotodistukset
 • ero- tai keskeyttämistodistuksen, jos olet eronnut oppilaitoksesta tai keskeyttänyt opintosi
 • asiakirjan opintojen alkamisen ajankohdasta ja opintojen laajuudesta, jos opiskelet edelleen
 • mahdolliset koulutukseen hakeutumisen tulokset, jos olet alle 25-vuotias
 • todisteen, että olet suorittanut armeijan tai siviilipalveluksen
 • passin tai haltuunottotodistuksen sekä työ- ja oleskeluluvat, jos olet maahanmuuttaja.

Oletko tyytymätön työvoimapoliittiseen lausuntoon?

TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi työttömyysetuuteen työttömyyskassalle tai Kelalle. Tästä lausunnosta ei voi erikseen valittaa.

 • Jos haluat tietää, mihin lausunto perustuu, saat apua TE-toimistostasi tai työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalvelusta.

Työttömyysetuuden maksaja ei voi muuttaa TE-toimiston lausuntoa.  

 • Jos haluat valittaa, voit tehdä sen maksajan päätöksestä. Maksajan päätökseen haetaan muutosta valittamalla Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Saat valitusohjeet työttömyysetuuden maksajalta päätöksen liitteenä.  
 • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä voit valittaa vakuutusoikeuteen.

Ilmoita muutoksista

Työnhakijaksi ilmoittautuessasi sinulta on kysytty työttömyysetuuden saamiseen vaikuttavista seikoista. Työttömyysetuuden saajana sinulla on velvollisuus ilmoittaa TE-toimistolle tilanteesi muuttumisesta.

Ilmoita TE-toimistolle:

 • Työhön menosta, työn päättymisestä ja työajan muutoksista.
 • Yli kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta. Yritystoimintana voidaan pitää oman yritystoimintasi lisäksi työskentelyä perheyrityksessä.
 • Työn tekemisestä muuten kuin palkansaajana tai yrittäjänä, esimerkiksi omaishoitajana.
 • Opiskelun aloittamisesta.
 • Kansalaisuuden muuttumisesta ja oleskeluluvan muutoksista.
 • Työllistymistä edistävän palvelun keskeytymisestä. Yksittäisistä poissaoloista ilmoitetaan vain työttömyyskassalle tai Kelalle päiväraha- tai työmarkkinatukihakemuksessa.

Edellä olevat ovat tyypillisimpiä ilmoitettavia muutoksia. Jos olet epävarma muutoksen vaikutuksesta oikeuteesi saada työttömyysetuutta, ota yhteyttä TE-toimistoon tai työttömyysneuvonnan puhelinpalveluun. TE-toimisto antaa tarkemmat ohjeet työn alkamisesta ja päättymisestä ilmoittamiseen esimerkiksi säännöllistä keikkatyötä tekeville.

TE-toimiston yhteystiedot

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet työllisyyden kuntakokeilun asiakas, ilmoita muutoksista kotikuntaasi tai tarvittaessa TE-toimistoon. Kotikuntasi antaa sinulle ne työvoimapoliittiset lausunnot, jotka kuuluvat sen tehtäviin kuntakokeilusta säädetyn lain mukaan. Kotikuntasi kertoo sinulle, mihin kunnan antamat työvoimapoliittiset lausunnot perustuvat.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana

Your Europe logo

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)