Vapaaehtois- ja talkootyö

Työttömyysturvalaissa säädetään työnhakijana ollessasi oikeudestasi työttömyysetuuteen vapaaehtois- ja talkootyön aikana. Tarkoituksena on mahdollistaa osallistumisesi vapaaehtois- ja talkootyöhön vastaavalla tavalla kuin esimerkiksi työssä käyvän henkilön.

Voit työttömyysetuuttasi menettämättä tehdä vapaaehtois- tai talkootyötä silloin, kun työ on työttömyysturvalain mukaista palkatonta, tavanomaista yleishyödyllistä vapaaehtois- ja talkootyötä.

Vapaaehtois- ja talkootyön tunnusmerkit

Vapaaehtois- tai talkootyön keskeinen tunnusmerkki on sen palkattomuus.

  • Vapaaehtoistyöhön ja erityisesti talkootyöhön liittyvä ruokailu tai muu tavanomainen tarjoilu ei ole palkkaa.
  • Työ on palkatonta myös silloin, jos sinulle korvataan osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia kuten joukkoliikenteen matkalippu, oman auton käytön kilometrikorvaus tai oman puhelimen käytöstä työssä aiheutuneet kulut.

Talkootyö on tavanomaista naapuriapua tai vastaavaa toimintaa, jossa autat esimerkiksi sukulaisia tai muita tuttaviasi omalla työpanoksellasi.

Vapaaehtoistyö on yleishyödyllisten päämäärien edistämiseen tai taloudellista voittoa tavoittelemattoman yhteisön toiminnan tukemiseen liittyvää työtä kuten:

  • urheilu- tai muissa yleisötapahtumissa tehtävä vapaaehtois- tai talkootyö
  • erilaisissa vertaistukiryhmissä vertaistukena toimiminen
  • erilaisten yhdistysten kautta tapahtuva toiminta
  • yhteiskunnalliseen toimintaan osallistuminen.

Vapaaehtoistyölle on myös tunnusomaista, että osallistut siihen, kun sinulle sopii ja voit lopettaa halutessasi. Vapaaehtois- tai talkootyössä työskentelysi päivittäinen tai viikoittainen määrä ei vaikuta työttömyysetuuden saamiseen tai työn vastaanottamiseen.

Etsi ja ota vastaan työtä myös vapaaehtoistyön aikana

Jos ilmoitat, ettet vapaaehtois- tai talkootyön vuoksi hae etkä voi vastaanottaa kokoaikatyötä, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen.

  • Vapaaehtois- tai talkootyön aikanakin teemme sinulle työtarjouksia ja tarjoamme julkisia työvoima- ja yrityspalveluita kuten muillekin asiakkaillemme.
  • Vapaaehtois- tai talkootyö ei myöskään ole pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai sovitusta työllistymistä edistävästä palvelusta tai keskeyttää palvelu.

Palkaton työ

Sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos työskentelet palkatta yrityksessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana.

  • Jos talkoo- ja vapaaehtoistyön järjestäjän palveluksessa on satunnaisesti ollut esimerkiksi palkkatuella palkattuja työntekijöitä samoissa tai samankaltaisissa tehtävissä, kyse ei ole tehtävistä, joita yleisesti tehdään työsuhteessa.
  • Esimerkiksi urheilu- tai kulttuuritapahtumissa taikka muissa yleisötapahtumissa voi olla sekä palkattuja työntekijöitä että vapaehtoisia tai talkoolaisia ilman, että kyse on tehtävistä, joita yleisesti tehdään työsuhteessa.

Vapaaehtoistyötä voi myös tehdä yleishyödyllisessä yhteisössä, vaikka työ olisi yleisesti työsuhteessa tehtävää, jos se ei kohdistu elinkeinotoimintaan. Tuloverolaissa säädetään erikseen toiminnasta, jota ei pidetä yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoimintana.

Vapaaehtois- ja talkootyöstä ilmoittaminen TE-toimistolle

Pääsääntöisesti TE-toimistolle riittää oma suullinen ilmoituksesi vapaaehtois- tai talkootyön tekemisestä muun asioinnin yhteydessä. Mikäli ei ole täysin selvää, että kyse on työttömyysturvalain mukaisesta palkattomasta, tavanomaisesta yleishyödyllisestä vapaaehtois- tai talkootyöstä, toimitamme sinulle selvityspyynnön, johon vastaamalla voit antaa lisätietoja.

Ohjeet työllisyyden kuntakokeilun asiakkaalle

Jos olet kuntakokeilun asiakas, ilmoita vapaaehtois- tai talkootyön tekemisestä kotikunnallesi. Mikäli ei ole täysin selvää, että kyse on työttömyysturvalain mukaisesta palkattomasta, tavanomaisesta yleishyödyllisestä vapaaehtois- tai talkootyöstä, kotikuntasi lähettää sinulle selvityspyynnön, johon voit vastata.

Työnhakijan palvelut työllisyyden kuntakokeilun aikana