Arvioi osaamistasi ja valmiuttasi työelämään

Pohdi, mitä tiedät ja osaat sekä mitä haluat työelämältä. Ota myös selvää, miten taitosi vastaavat työnantajien tarpeisiin.

Mitä tiedät ja mitä taitoja sinulla on 

Työssä, opiskellessa ja harrastuksissa olet oppinut hahmottamaan erilaisia tietokokonaisuuksia ja käytäntöjä.

Taidot tarkoittavat sitä, että osaat soveltaa tietojasi, kun suoritat tehtäviä ja ratkaiset erilaisia ongelmia.

Ajattelun taitojen lisäksi tarvitset myös käytännöllisiä taitoja, kuten taitoa käyttää erilaisia työvälineitä ja -menetelmiä.

Kartoita osaamisesi kerran perusteellisesti. Pilko työ- ja koulutushistoriasi sekä muu osaamisesi riittävän pieniin osiin. Näin tiedät, mitä olet kerännyt osaamiskoriisi. Sieltä voit poimia jokaiseen hakemaasi työtehtävään ne taidot ja ominaisuudet, jotka parhaiten vastaavat tärkeään työantajan kysymykseen: Miksi minun pitäisi valita tähän työhön juuri sinut?

Tunnista tekniset ja pehmeät taidot

Koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi olet kerryttänyt työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja myös kotona tai harrastuksissa. Ammatilliset tietosi ja taitosi sekä henkilökohtaiset ominaisuutesi yhdistyvät erilaisiksi valmiuksiksi.

Ammattialakohtaisten, teknisten yleis- ja erityistaitojen lisäksi tarvitset työelämässä myös pehmeämpiä taitoja:

 • Teknistä osaamista on esimerkiksi Excelin käyttö tai tietyn hitsausmenetelmän hallitseminen.
 • Pehmeitä taitoja ovat esimerkiksi yhteistyötaidot tai organisointikyky.

Millaisia yleisiä työelämävalmiuksia työnantajat arvostavat?

Keskuskauppakamari on tehnyt selvityksen, millaista osaamista yritykset tarvitsevat. Vastaajien mielestä tärkeimpiin yleisosaamisen alueisiin kuuluvat työtekijän aloitekyky ja ongelmanratkaisutaidot pohjakoulutuksesta riippumatta.

Ammatillisen koulutuksen tehtävissä korostuvat

 • aloitteellisuus
 • asiakaspalvelutaidot
 • tiimityöskentelytaidot.

Ammattikorkeakoulusta valmistuvilta odotetaan

 • aloitekykyä
 • ongelmanratkaisutaitoja  
 • asiakaspalveluun liittyviä taitoja.

Yliopistokoulutettujen kohdalla korostuvat eniten

 • esimiestaidot
 • liiketoimintaosaaminen
 • ongelmanratkaisutaidot.

Testaa työelämävalmiutesi

Työelämävalmiuteni -tehtävän avulla voit tarkastella omia valmiuksiasi. Tehtävä on tarkoitettu ensisijaisesti niille, joilla on jo kokemusta työelämästä.

Tavoitteena on, että saat apua ammatilliseen suunnitteluun ja työnhakuun – esimerkiksi kun mietit, miten toisit taitojasi esiin työhakemuksessa tai haastattelussa.