Töihin tai harjoitteluun ulkomaille

Työntekoon tai opiskeluun ulkomailla vaikuttaa, hakeudutko EU- tai ETA-maahan vai niiden ulkopuolelle. Ota hyvissä ajoin selvää mahdollisuuksistasi työskennellä tai kehittää itseäsi ulkomailla.

Ennen kuin aloitat työnhaun ulkomailta, kartoita kielitaitosi ja osaamisesi sekä oman alasi työllisyystilanne kohdemaassa.

Asuminen ja työskentely toisessa maassa vaativat kykyä sopeutua toisenlaiseen kulttuuriin. Lisäksi sinun täytyy ottaa selvää erilaisista verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmistä.

Työskentely EU- tai ETA -maissa ja Sveitsissä

Suomen kansalaisena sinulla on samat oikeudet ja velvollisuudet työnteossa kuin maan omilla kansalaisilla.

Kun hakeudut Suomesta toiseen EU- tai ETA-maahan tai sieltä Suomeen, EURES-verkkopalvelusta löydät parhaiten tietoa:

  • avoimista työpaikoista
  • koulutuksesta
  • työmarkkinoista.

Tarvittaessa voit saada myös henkilökohtaista neuvontaa TE-palvelun asiantuntijoilta.

Työskentely EU- ja ETA-alueen ulkopuolisissa maissa

TE-palvelut eivät aktiivisesti välitä työpaikkoja EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta, koska mailla ei ole sopimusta työvoiman vapaasta liikkumisesta.

TE-palvelut kuitenkin usein tiedottavat mahdollisuuksista työskennellä EU- ja ETA-maiden ulkopuolella. Vaikka työpaikan tiedot näkyvät TE-palvelujen sivuilla, työehdot kannattaa selvittää tarkasti.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle tarvitset pääsääntöisesti työluvan, jonka myöntää kunkin maan maahanmuuttoviranomainen. Työnhakijana sinun täytyy itse selvittää työlupiin liittyvät vaatimukset ja menettelyt. Lisätietoja löydät muun muassa maiden edustustoista.

Huomioithan, että 1.1.2021 lähtien Britannia, Skotlanti, Wales ja Pohjois-Irlanti eivät kuulu vapaan liikkuvuuden alueeseen (EU/ETA). 

Tarkista oikeutesi tehdä työtä em. alueella (gov.uk)

Harjoittelu ulkomailla

Harjoittelu tukee ammatillista kehittymistäsi ja kielitaitoasi sekä valmiuksiasi kansainvälistyä.

Jos opiskelet ammatillisessa oppilaitoksessa, voit hakea työssäoppimispaikkaa ulkomailta oman oppilaitoksesi kautta.

Kun olet korkeakouluopiskelija, työharjoittelupaikkoja ulkomailta välittävät esimerkiksi:

  • oma oppilaitos
  • EDUFI-harjoittelun osalta Opetushallitus, joka vastaa kansainvälisestä liikkuvuudesta ja yhteistyöstä
  • kansainväliset opiskelijajärjestöt.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)